Lubrikanty - mazivá

Analýza mazív v súlade s normami

Priemyselné mazivá majú veľa dôležitých funkcií. Okrem iného znižujú trenie, prenášajú teplo, prenášajú výkon, chránia pred opotrebením a zabraňujú korózii. Spoľahlivosť mazív závisí od rýchlej, precíznej a presnej analýzy, ktorá je v súlade s medzinárodnými normami.

> Ďalšie informácie

Hydroxylové číslo v mazivách

Hydroxylové číslo (HN) udáva množstvo KOH v mg zodpovedajúce množstvu hydroxylových skupín v 1 grame vzorky. Je to jednoduchý a presný parameter na monitorovanie degradačných procesov. V mazivách na esterovej báze, udáva hydroxylové číslo stupeň esterifikácie.
Ponúkame vám titračný systém na plne automatizované stanovenie hydroxylového čísla v súlade s normami ASTM E-1899 a DIN EN ISO 4629-2. Táto metóda nevyžaduje zahrievanie pod spätným chladičom alebo inú prípravu vzoriek. Táto metóda je významným prínosom pre laboratóriá, ktoré denne analyzujú veľké množstvá vzoriek.

Na stiahnutie

Stanovenie obsahu vody

Aditíva v mazivách môžu reagovať s KF činidlami a podávať nepravdivé výsledky. V KF peci, je uvoľnená vlhkosť zo vzorky transferovaná nosným plynom do titračnej cely. Keďže samotná vzorka nepríde do kontaktu s KF činidlom, môžeme vylúčiť rušivé vedľajšie reakcie a účinky matrice. Správna teplota ohrevu je nižšia než teplota rozkladu vzorky a stanovuje sa v predbežných testoch.

Na stiahnutie

Oxidačná stabilita

Ľahko biologicky rozložiteľné mazivá môžu byť vyrobené z prírodných tukov a olejov. Tak ako suroviny z ktorých pochádzajú, sú tieto produkty náchylné na oxidáciu.

Na stiahnutie

NIRS

V mazacích olejoch je blízka infračervená spektroskopia (NIRS) vhodným nástrojom na analýzu obsahu aromatických látok, dusíka a oleja a polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAH). Ďalšími parametrami sú destilačná analýza, bod vzplanutia, bod tuhnutia, hustota a viskozita.

> Ďalšie informácie o NIRS

Ďalšie informácie o aplikáciách pre procesné analyzátory

Na stiahnutie

Skúsenosti zákazníkov: OELCHECK GmbH

"Som skutočne nadšený, že spoločne s Metrohm sme úspešne zdokonalili a dokonca aj vyvinuli mnoho nových metód."

OELCHECK GmbH je jedným z popredných laboratórií v Nemecku na analýzu rôznych druhov mazív a olejov. Automatizované riešenia od Metrohmu na stanovenie TAN a TBN, ako aj obsahu vody podľa Karla Fischera zaručujú rýchle výsledky – a to aj pri analýze niekoľkých tisícov vzoriek denne.

Standard-compliant lubricant analysis

Parameters Standard Matrix
pH DIN 51369
Testing of cooling lubricants – Determination of
the pH value of water-mixed cooling lubricants
Initial pH
ASTM D7946
Initial pH of lubricants
Base number ASTM D4739
ASTM D2896
Lubricants, petroleum products
Acid number ASTM D664
DIN EN 12634
ASTM D8045
ASTM D974
Lubricants, petroleum products
Acidity and alkalinity IP 37 Lubricating grease
Hydroxyl number ASTM E1899
DIN EN ISO 4629-2
Lubricants, petroleum products
Water content ASTM E1064
ASTM D6304
ASTM D1533
Lubricating oil, crude oil, solvents
Lubricating oil, petroleum products
Insulating oil (liquid)