Farmaceutický výrobný proces

Mokré chemické a spektroskopické metódy monitorovania procesov

Analýzy priamo v procese

Pomocou najnovších metód iónovej analýzy a spektroskopie, sme schopní získať spoľahlivé výsledky analýz priamo vo výrobnom procese: meranie hodnoty pH, vodivosti, oxidačno-redukčného potenciálu, (Karl Fischer) titrácia, fotometria, meranie iónovo-selektívnymi elektródami, ionová chromatografia, voltampérometria a blízka infračervená a Ramanova spektroskopia.

Sme vašim špecialistom pre inline, online a atline analýzy s viac ako 40-ročnými skúsenosťami. Široká škála procesných analyzátorov a systémov na prípravu vzoriek pre nespočetné množstvo aplikácií vo farmaceutickom priemysle, čaká len na vás. 


> Ďalšie informácie

Metódy v reálnom čase: NIRS

NIRS pri hľadaní tých najlepších metód - PAT a QbD (Process Analytical Technology a Quality by Design)

Cieľom Správy potravín a liečiv (FDA – Food and Drug Administration) je znížiť čas potrebný na vývoj nových liekov a zároveň výrazne zlepšiť kvalitu. Táto požiadavka môže byť splnená jedine pomocou analytických techník, ktoré monitorujú celý proces - od vstupných surovín, cez samotný priebeh procesu, až po finálnu kontrolu. Na dosiahnutie tohto cieľa sú potrebné senzory PAT, ktoré umožňujú "live" sledovanie výrobného procesu, použitím techniky NIRS. Inline senzor monitoruje kvalitu produktu v reálnom čase, čo zamedzuje výrobe chybných produktov a znižuje celkové náklady.

Na stiahnutie

Zaostrené na proces: Granulácia a sušenie

Redukcia obsahu vody vo farmaceutickom prášku v priebehu rokov

Kľúčovým výrobným procesom vo farmaceutickom priemysle je proces granulácie a sušenia práškov, ktorý umožňuje lisovanie práškov do formy tabliet. NIRS je metóda pre stanovenie koncového bodu reakcie, kedy je schopnosť lisovania v optimálnom bode. Sondy v sušičke alebo granulátore umožňujú sledovať proces v reálnom čase. Tým sa znižuje doba trvania procesu a zvyšuje sa kapacita sušenia a granulácie systému. Zároveň sa minimalizuje odchýlka od požadovaných hodnôt produktu. Na stanovenie obsahu vody, kalibračný model používa ako referenčnú metódu Karl Fischer titráciu.

Na stiahnutie

Webinár: NIRS

Nástroj PAT od identifikácie surovín až po monitorovanie procesu

Implementácia iniciatív PAT a QbD v súlade s nariadeniami FDA, zahŕňa monitorovanie a kontrolu kľúčových parametrov procesu. NIRS je jedným z najužitočnejších nástrojov PAT. Tento webinár ukazuje, ako implementovať NIR na kontrolné skúšky surovín a priebehu procesov, ako aj na skúmanie konečných produktov.

> Prejsť na webinár!

Ďalšie aplikácie a produkty

NIRS Analyzer PRO

NIRS Analyzer PRO je systém pre nedeštruktívnu, priamu analýzu granúl, práškov, kvapalín, suspenzií alebo opaleskujúcich látok.
Tento prístroj možno používať na analýzu rôznych látok vo farmaceutických, chemických a petrochemických produktoch. Tento analyzátor umožňuje bezkontaktné aj kontaktné analýzy, keďže je dodávaný so špeciálnymi rozhraniami.

Ďalšie informácie

NIRS XDS Process Analyzer

Objavte procesný analyzátor NIRS XDS. Tento online spektroskopický systém umožňuje sledovať výrobný proces v reálnom čase a merať až 9 kanálov. S rozsahom snímania od 800 do 2200 nm je tento analyzátor vhodný pre širokú škálu aplikácií. Procesný analyzátor NIRS XDS je tým správnym nástrojom na vylúčenie chybných produktov a implementáciu PAT iniciatívy FDA.

Ďalšie informácie

Aplikácie pre procesné analyzátory

40 rokov našich skúseností z oblasti procesných analýz sme zhrnuli do jednej príručky. Táto publikácia obsahuje všetky aplikácie, ktoré sme predali zákazníkom z rôznych priemyselných odvetví, ako sú chemický a petrochemický, polovodičový, energetický, farmaceutický, automobilový a letecký priemysel a iné.

Stiahnite si príručku aplikácií