Analýza polymérov a plastov

Syntetické polyméry a plasty sú základom moderného života. Vďaka svojej univerzálnosti a fyzikálnym vlastnostiam, plasty a polyméry dobyli takmer každý aspekt moderného života: lietadlá a automobily, balenia všetkého druhu, lekárske zariadenia a produkty, elektroniku a oveľa viac. Bez kvalitných a high-tech plastov by väčšina produktov, ktoré používame dnes v každodennom živote vyzerala úplne inak.

Výroba polymérov je náročný proces, v ktorom vysoko čisté suroviny prechádzajú zložitými reakciami aby sa zmenili na polyméry, živice, kaučuky a gumy. Aby sa zabezpečilo, že tieto výrobky vyhovujú špecifikácii, musia byť materiály a procesy sledované v rámci celého výrobného procesu. Vďaka tomu je použitie špecifických a vysoko presných analytických techník nevyhnutné. My v Metrohm sme odhodlaní poskytnúť vám inštrumentáciu a skúsenosti, ktoré potrebujete na vyriešenie vašej analytickej úlohy pri analýze polymérov.

Kontrola kvality surovín

Kvalita surovín používaných na výrobu polymérov je kritická z hľadiska konečného produktu. Nekvalitné suroviny nevyhnutne prinášajú nekvalitné polyméry. Okrem kvality, aj aspekty ako je trvanie výroby, efektivita a presnosť hrajú pri vstupnej kontrole kľúčovú úlohu. Zistite čo vám môže Metrohm ponúknuť pre jednoduchšiu, rýchlejšiu a presnejšiu kontrolu materiálov.

Ďalšie informácie

Monitorovanie reakcie

Polymerizačná reakcia je kľúčovým bodom pri výrobe polymérov. V tomto kroku procesu, nesmiete ponechať nič na náhodu. Preto potrebujete metódy funkčné v priebehu reakcií, ktoré prinášajú okamžité výsledky. Pozrite sa na naše riešenia monitorovania reakcií: paletu spektroskopických prístrojov, ktoré prinášajú výsledky v reálnom čase a procesné analyzátory, ktoré vykonávajú online analýzu automaticky a presne.

Ďalšie informácie

Kontrola kvality polymérov

Polyméry sú výsledkom komplexných reakcií a procesov zahŕňajúcich rôzne suroviny a prísady. Konečný produkt musí byť preto starostlivo kontrolovaný, aby sa zabezpečilo, že spĺňa všetky špecifikácie. Naše prístroje a aplikácie vám umožní stanovovať rôzne látky a parametre, vrátane aditív, hladiny kopolymérov, obsahu vody, halogénov a zvyškových monomérov alebo nečistôt.

Ďalšie informácie