Prehľad parametrov polymérov sledovaných pomocou NIRS

Spektroskopia je všestranná metóda, pomocou ktorej možno zisťovať množstvo chemických a fyzikálnych parametrov:

 

Analýza surovín
Monitorovanie polymerizácie
Fyzikálne vlastnosti
 • Hydroxylové číslo
 • Číslo kyslosti, amínové číslo
 • Identifikácia materiálov
  (napr. HDPE/LDPE)
 • Stanovenie koncového bodu reakcie
 • Obsah vlhkosti
 • Molekulová hmotnosť
 • Stupeň rozvetvenia
 • Takticita
 • Bod topenia
 • Overenie veľkosti častíc
 • Hustota
 • Viskozita

Na stiahnutie