Monitorovanie reakcií vo výrobe polymérov

Illustratin Reaction monitoring

High-tech polyméry sú produktom viacvrstvových komplikovaných polymerizačných reakcií. Monitorovanie reakčného procesu a spoľahlivé určenie koncového ukazovateľa má rozhodujúci význam pre kvalitu výrobku a účinnosť zariadenia. Na tejto stránke sa dozviete viac o našich riešeniach monitorovania reakcií:


Downloads

Monitorovanie reakcií v reálnom čase pomocou spektroskopie

NIRS systémy od Metrohm vám umožňujú využívať technológiu, ktorá poskytuje riešenia na mieru tak, aby boli vaše priemyselné procesy bezpečnejšie, ekologickejšie a efektívnejšie.

Spektroskopické metódy sú ideálne na monitorovanie polymerizačného procesu. Metrohm NIRS systémy sú dostupné v klasickom laboratórnom usporiadaní, ako aj v konfigurácii pre inline systémy. V oboch prípadoch budete presne vedieť, čo sa v reaktore práve deje a v akej fáze sa polymerizácia práve nachádza. Spektroskopické techniky sú nedeštruktívne, a poskytujú výsledky v priebehu niekoľkých sekúnd, bez potreby reagencií.

Pre priame inline meranie ponúka Metrohm NIRS Analyzer PRO. Pri používaní tohto systému sa nemusíte zaoberať vzorkovaním alebo prípravou vzoriek.

Stiahnite si náš prehľad spektroskopických aplikácií (nižšie), a získate predstavu o pôsobivej všestrannosti spektroskopie. Ak chcete vedieť viac, prečítajte si naše aplikačné listy o blízkej infračervenej spektroskopii v procesoch výroby polymérov a o optických sondách.

Na stiahnutie

Kontrola povrchovej úpravy nylonových vlákien pomocou NIRS

Pre zaistenie súdržnosti vlákien a súčasnému zabráneniu ich štiepenia, je na nylonové vlákna aplikovaný olejový povrchový náter. Použité množstvo olejového náteru musí byť monitorované v reálnom čase, aby hotový výrobok spĺňal požiadavky na kvalitu a zvýšila sa účinnosť výroby.

Toto dosiahnete pomocou blízkej infračervenej spektroskopie (NIRS). Táto metóda nevyžaduje žiadnu prípravu vzoriek a výsledky získate takmer okamžite.

Prečítajte si, ako možno kontrolovať povrchovú úpravu nylonu pomocou analyzátorov Metrohm NIRSystems.

Na stiahnutie

Súvisiace produkty a informácie

NIRS Analyzer PRO

Procesný NIR analyzátor pre rôzne vzorky: granuly, prášky, kvapaliny, kaly alebo opalizujúce látky.


Prejsť na stránku NIRS Analyzer PRO
NIRS XDS RapidContent Analyzer for solid samples

NIRS Lab Analyzers

Stolný NIR spektroskopický systém pre tekuté a tuhé vzorky. 


Prejsť na stránku analyzátora NIRS XDS RapidContent

Webinár: Titrácia a NIRS

Pozrite si webinár a dozviete sa ako zredukovať nadmernú produkciu a zlepšiť dôslednosť výroby kombináciou NIR spektroskopie s titráciou.


Prejsť na webinár

Monitorovanie reakcií pomocou online procesných analyzátorov

Monitorovanie reakcií vyžaduje analytické techniky, ktoré poskytujú rýchle a presné výsledky. Najlepším spôsobom ako splniť túto požiadavku je vykonať analýzu práve na tom mieste, kde reakcia prebieha. Značka Metrohm Process Analytics ponúka širokú škálu analytických riešení pre rozsiahle množstvo aplikácií. Máte tak možnosť využívať automatizované merania v kvalite presných laboratórnych analýz.

Kyselina sírová a síran zinočnatý vo výrobe viskózy/hodvábu

V procese výroby polymérových viskózových vlákien sa v stupné suroviny ponoria do kúpeľa s obsahom kyseliny sírovej (na okyslenie xanthátu celulózy), síranu sodného (na rýchlu zrážanlivosť) a síranu zinočnatého (na prepojenie viskóznych molekúl). Pre zabezpečenie optimálneho procesu musí byť aktuálna koncentrácia kyseliny a zinku vždy známa.

Pomocou procesného analyzátora ADI 2045TI od Metrohm Process Analytics môžete tieto parametre sledovať súčasne a online. Ak potrebujete sledovať iba jeden z týchto parametrov, odporúčame prístroj 2026 Titrolyzer.

Na stiahnutie

Stanovenie stopových množstiev kyseliny sírovej v acetóne a fenole

Fenol je dôležitou základnou surovinou pri výrobe bežných polymérov, ako sú polyamidy (nylóny), polykarbonáty a fenolformaldehydové živice.

Najbežnejšou metódou výroby fenolu je kuménový proces. V tomto procese sa kumén vyrába z benzénu a propylénu a následne sa konvertuje na kuménhydroperoxid. V poslednom kroku je hydroperoxid rozštiepený na fenol a acetón. Ako katalyzátor je pridávané malé množstvo kyseliny sírovej, ktorá však môže spôsobovať koróziu a viesť k vzniku nežiadúcich vedľajších produktov počas destilácie a čistenia. Z tohto dôvodu je nevyhnutná presná online analýza obsahu kyseliny sírovej vo vzniknutých produktoch.

Toto stanovenie je možné vykonávať online, pomocou prístroja ADI 2045TI alebo 2026 Titrolyzer, ktorý je inštalovaný v ochrannom kryte odolnom voči výbuchom, alebo aj ďalším voči výbuchom odolným analyzátorom ADI 2045TI (certifikovanom pre zóny výbušnosti 1 a 2).

Na stiahnutie

Produkty

2026 Titrolyzer

Jednometódový online analyzátor pre potenciometrickú titráciu: automatizovaný, presný a jednoduchý na použitie.

Prejsť na stránku 2026 Titrolyzer

ADI 2045TI Process Analyzer

Robustný, vysoko presný online analyzátor schopný analýzy dvoch prúdov vzoriek súčasne.

Prejsť na stránku ADI 2045TI

ADI 2045TI Ex proof

Online procesný analyzátor vo verzii pre nebezpečné prostredie. Prístroj spĺňa smernice EU 94/9/EC (ATEX95) a je certifikovaný pre zóny výbušnosti 1 a 2.

Prejsť na stránku ADI 2045TI Ex proof

Ďalšie informácie o aplikáciách pre procesné analýzy