Monitorovanie zloženia kúpeľa - hlavné zložky

Electroplating baths

V galvanických kúpeľoch sa môže koncentrácia kovov značne líšiť v závislosti od účelu konečného produktu. Medzi kľúčové parametre pre stanovenie koncentrácie kovov, patria:

  • hrúbka požadovaného povlaku
  • typ materiálu, ktorý sa má pokoviť
  • trhová cena ušľachtilého kovu

Precízne monitorovanie hlavných zložiek kúpeľa je preto z hľadiska hospodárnosti, a z hľadiska kvality konečného výrobku rozhodujúce.

Na tejto stránke si prezrite ponuku možností monitorovania hlavných komponentov v galvanických kúpeľoch.

  • Titračné stanovenie medi a niklu v kyslých pokovovacích kúpeľoch

  • Stanovenie síranov a katalyzátorov v chrómových kúpeľov iónovou chromatografiou

  • Kovy a špeciačná analýza v galvanických kúpeľoch pomocou voltampérometrie

  • Voltampérometrické stanovenie kadmia a tiomočoviny v elektrolytických kúpeľoch pri výrobe solárnych článkov CI (G)S

  • Procesné stanovenie sulfátu niklu a hypofosforitanu v elektrolytických niklových kúpeľoch

  • Monitorovanie zinku a hydroxidu sodného ako prevencia proti korozii

  • Meď a kyselina sírová v kyslých medených kúpeľoch v PCB výrobe

Na stiahnutie