Kontrola kvality základných chemikálií a surovín v galvanických kúpeľov

Tank cars for basic chemicals

Galvanický kúpeľ musí obsahovať presnú koncentráciu a kombináciu látok, aby boli na pokovovaných materiáloch dosiahnuté požadované výsledky. Nerovnováha v zložení kúpeľa môže viesť k nedokonalým produktom, čo prináša výrobcom nemalé dodatočné náklady.

Aby  mal pokovovací kúpeľ požadované vlastnosti, prevádzky na povrchovú úpravu musia zabezpečiť, aby základné chemikálie a suroviny použité na prípravu kúpeľa spĺňali kritériá čistoty.

Na tejto stránke zistíte, ako možno vykonávať kontrolu kvality vstupných základných chemikálií používaných v galvanických kúpeľoch. Naše analytické riešenia zahŕňajú:

Stanovenie kyselín a zásad titráciou

Kyselina sírová a kyselina chlorovodíková, ako aj hydroxid sodný, amoniak, peroxid vodíka

> Viac

Analýza nečistôt iónovou chromatografiou

Nečistoty v leptacích, extrakčných a oplachovacích roztokoch. Nečistoty, napríklad v peroxide vodíka a izopropanole ...

> Viac

Analýza ťažkých kovov voltampérometriou

Zinok, kadmium, olovo, nikel, kobalt a železo

> Viac

Chemicals in glassware

Príkladom najčastejšie používaných základných chemikálií v galvanickom priemysle sú:

  • Kyselina sírová
  • Kyselina chlorovodíková
  • Hydroxid sodný
  • Amoniak
  • Peroxid vodíka

Ich čistota sa zvyčajne stanovuje pomocou potenciometrickej titrácie, aby sa zaistila vysoká kvalita konkrétnej zmesi. Titrácia je zaužívaná, spoľahlivá a jednoduchá metóda na stanovenie takýchto látok. Pre podrobnejšie informácie si prezrite náš sortiment titračných produktov a naše titračné aplikácie o analýzach v leptacích a galvanických kúpeľoch. 

> Prezrite si naše aplikácie

Produkty a ďalšie informácie

2026 Titrolyzer jednometódový procesný analyzátor pre titrimetrické aplikácie

Online monitorovanie kyseliny sírovej a chlorovodíkovej

Metrohm Process Analytics ponúka analyzátor 2026 Sulfuric Acid Analzyer na online monitorovanie koncentrácií kyseliny sírovej a chlorovodíkovej.

Brožúra: Analýza kyseliny sírovej Brožúra: Analýza kyseliny chlorovodíkovej 2026 Titrolyzer: Ďalšie informácie

Špecializovaný titrátor pre pokovovací priemysel: Plate Titrando

Ponúkame špecializovaný model Titrando pre titračné aplikácie v galvanickom priemysle.

Prejdite na stránku Plate Titrando

Metrohm titrátory a automatizované riešenia

Pozrite si náš kompletný sortiment titrátorov na akékoľvek požiadavky, od jednoduchých samostatných systémov až po veľké systémy s voliteľnou prípravou vzoriek a automatizáciou.

Prezrite si naše titrátory

Nečistoty v základných chemikáliách môžu zmeniť vlastnosti kúpeľa a tým aj vlastnosti pokovovania. Pomocou iónovej chromatografie dokážete stanoviť nečistoty v látkach, ako je peroxid vodíka alebo izopropanol, a ďalších.

Ak potrebujete stanoviť ultrastopové hodnoty koncentrácie, najlepšou voľbou je systém iónovej chromatografie s Inline elimináciou matrice a dodatočné Inline skoncentrovanie.

Prezrite si náš aplikačný list nižšie alebo si prečítajte viac o našich systémoch iónovej chromatografie a riešeniach prípravy vzoriek.

Produkty a ďalšie informácie

IC aplikácie pre pokovovanie a elektronický priemysel

Výroba polovodičov a PCB, analýza kyslých kúpeľov a ďalšie. Nahliadnite do nášho aplikačného know-how pre odvetvie elektroniky a polovodičov.

Elektronika a polovodičové aplikácie Pokovovacie a galvanické aplikácie

Pozrite si naše portfólio iónovej chromatografie

Ponúkame širokú škálu systémov iónovej chromatografie vrátane automatizácie, prípravy vzoriek a možností detekcie.

Prejdite na stránku produktov IC

Metrohm Inline príprava vzoriek

Naše portfólio zahŕňa sériu inline techník prípravy vzoriek, ktoré výrazne rozširujú rozsah aplikácií iónovej chromatografie. Získajte viac informácií o našich technikách!

Ďalšie informácie o príprave vzoriek

Stiahnite si aplikácie k iónovej chromatografii

Detail view of the 884 Professional VA voltammetry system

Stopové koncentrácie ťažkých kovov v zložkách kúpeľa môžu počas výrobného procesu interferovať. Práve kvôli týmto ťažkým kovom, musia byť suroviny pred použitím skontrolované.

Voltampérometria je tou správnou metódou na stopovú analýzu ťažkých kovov. Pomocou voltampérometrie stanovíte rôzne ťažké kovy, v rôznych surovinách surových materiáloch.

V tabuľke nižšie nájdete prehľad analytov a surových materiálov, a môžte si stiahnuť príslušné aplikačné listy.

> Ďalšie informácie o našich voltampérometrických systémoch

Analyty Surový materiálAplikácia
Zinok, kadmium, olovo nikel, kobalt
Hydroxid sodný
 > Prejsť na aplikáciu
Zinok, kadmium, olovo, nikel, kobalt
Kyselina chlorovodíková
 > Prejsť na aplikáciu
Železo
Kyselina fosforečná
 > Prejsť na aplikáciu
Železo
Kyselina sírová
 > Prejsť na aplikáciu
 Nikel, kobalt Kyselina sírová  > Prejsť na aplikáciu

Na stiahnutie