Produkty

 • Titrácia

  Inovatívne titrátory, systémy a príslušenstvo pre všetky vaše požiadavky na titráciu
  Viac informácii
 • Karl Fischer titrátor Titrando

  Karl Fischer titrácia

  Kompletný sortiment titrátorov, coulometrov a príslušenstva pre stanovenie akéhokoľvek obsahu vody v kvapalinách, pevných látkach a plynoch.
  Viac informácii
 • Iónový chromatograf 940 a 930

  Iónová chromatografia

  Iónové chromatogtrafy pre rutinné použitie a pre výskumné aplikácie: flexibilné, spoľahlivé a jednoduché na použitie.
  Viac informácii
 • 914 pH/konduktometer

  Meranie pH & konduktivity

  Veľmi presné prístroje na meranie pH, vodivosti, ORP, koncetrácie iónov, TDS, salinity, rozpusteného kyslíka (DO) a teploty v laboratóriu a aj v teréne
  Viac informácii
 • NIR spektrofotometer DS2500

  Spektroskopia

  NIR a RAMAN spektrofotometre pre analýzy v laboratóriu, výrobnom procese a aj v teréne
  Viac informácii
 • Polarograf 797 VA Computance

  Voltampérometria/CVS

  Prístroje pre stopovú analýzu kovov a iných elektrochemicky aktívnych substancií pomocou polarografie alebo voltampérometrie
  Viac informácii
 • Procesný analyzátor ADI 2045

  Procesné analyzátory

  Procesné analyzátory pre priemyselné inline, online a atline analýzy v rôznych priemyselných odvetviach: petrochemickom, polovodičovom, metalurgickom, papierenskom, ťažobnom priemysle a pri úprave vody.
  Viac informácii
 • Autolab Multi Potentiostat

  Elektrochémia

  Potenciostaty/galvanostaty, rozširujúce moduly, softvér a príslušenstvo pre elektrochemický výskum
  Viac informácii
 • 892 Professional Rancimat

  Meranie stability

  Prístroje na meranie oxidačnej stability bionafty a jej zmesí, prírodných olejov, tukov a potravín obsahujúcich tuk alebo na meranie termickej stability PVC.
  Viac informácii
 • Dávkovanie kvapalín

  Zariadenia pre presnú manuálnu alebo automatizovanú manipuláciu s kvapalinami: dávkovanie, pipetovanie a transfer roztokov
  Viac informácii
 • Metrohm príslušenstvo

  Príslušenstvo

  Senzory, elektródy, IC kolóny, sklenené príslušenstvo, hadičky a všetko ostatné príslušenstvo pre prístroje Metrohm
  Viac informácii