Operácie s kvapalinami

Manual titration with the Eco Dosimat liquid handling system

Analytická chémia v podstate o tom, ako dostať správne množstvá látok. Presné a reprodukovateľné manipulácie s kvapalinou sú základom - ale sú to časovo náročné úlohy - a v laboratóriách musia byť vykonávané rutinne.

Metrohm ponúka rôzne prístroje, ktoré sa o to postarajú za vás. Možno ich použiť pre rôzne úlohy, napríklad pipetovania, prenos, riedenie, dávkovanie alebo pridávanie. Môžete tak ušetriť cenný čas vo vašej laboratóriu a spoľahnúť sa na presnosť a reprodukovateľnosť technológie dávkovania Metrohm.