Dosimat plus: pre jednoduché dávkovanie

Starostlivosť o všetkých druhov dávkovaní a operácií s kvapalinami, zariadenia Dosimat plus sú nepostrádateľné v mnohých moderných laboratóriách.

Používa sa ako nezávislý systém, Dosimat plus je ručne ovládané dávkovacie zariadenie. Ak už používate Titrino alebo titrátor Titrino plus vo vašej laboratóriu, môžete použiť Dosimat plus ako automatizované dávkovacie zariadenie pre váš titrátor.
Pre lepší užívateľský komfort, môžete pripojiť cez USB port klávesnicu, počítačové myši, alebo tlačiareň. Dosimat plus má štyri dávkovacie režimy pre rôzne aplikácie.
Dosmiat plus instrument with operator

HLavné výhody

  • Jednoduché práca s kvapalinami pre rutinné úlohy
  • Pohodlná práca vďaka možným prídavným zariadeniam
  • Vysoká precíznosť vďaka inteligentnej výmennej jednoke
  • Štyri dávkovacie režimy pokrývajúce špecifické aplikácie

Dosimat plus (3)

865 Dosimat plus

2.865.0010
Universal dispensing unit for titration and dosing tasks in the laboratory. Including push-button cable for manual dispensing control and 6.3026.220 exchange unit (20 mL). A multitude of instruments can be connected at the USB interface of the Dosimat plus, even a number of them simultaneously when a USB hub is used (keyboard, mouse, USB compact printer or USB DIN A4 printer, USB Memory Stick for methods and data backup). The optional 6.2148.030 USB/RS-232 Adapter Box enables the connection of laboratory balances and operation with a computer.With its four dosing modes, the Dosimat plus offers a multitude of applications:DOS (Dosing) – Dosing at the press of a buttonThis mode is particularly suitable for performing manual titrations with indicator. A result can be calculated and a result report can be printed automatically from the dosed volume.XDOS (Extended dosing) – Controlled dosingFixed volume dosing: The volume and the dosing rate are specified.Time-controlled dosing: The volume and the time are specified.Dosing according to dosing rate: The dosing rate and the time are specified.If continuous dosing without interruption is required, then the 865 Dosimat plus can be operated together with an 805 Dosimat in tandem mode.CNT D (Content dosing) – Preparation of standard and other solutions.The volume of the solvent to be dosed is determined automatically on the basis of the sample size of the starting substance (solid or stock solution) and the specified target concentration.LQT (Liquid transfer) – Pipetting and diluting of liquids.

Zlepšená precíznosť a pohodlie pre rutinné operácie s kvapaliny

S Dosimat plus, môžete vašu prácu jednodušiť a zároveň zvýšiť presnosť a precíznosť - na používané výmenné jednotky sú schopné dávkovania s presnosťou na 10.000 krokov na objem byrety.

A čo viac: Dosimat plus sa navyše veľmi ľahko inštaluje, miešadlá a tlačiarne, ktoré môžu byť voliteľne pripojené sú rozpoznané a nakonfigurované automaticky.

Dosimat plus a miešadlom a tlačiarňou

Štyri dávkovacie režimy pre rôzne aplikácie

Vďaka štyrom režimom dávkovania môže Dosimat plus navyše vykonávať celý rad úloh:
  • DOS (Dosing): Dávkovanie pomocou tlačidla. Tento režim sa používa pre manuálne titrácie s farebným indikátorom.
  • XDOS (Extended Dosing): V tomto režime môžete špecifikovať parametre objemu, rýchlosti dávkovania a doby dávkovania. Týmto spôsobom môžete dávkovať zadaný objem definovanou rýchlosťou, na časovo riadené dávkovanie alebo dávkovanie konštantnou rýchlosťou.
  • CNT D (Content Dosing): Tento režim použijete v prípade prípravy štandardov alebo iných roztokov. Po zadaní počiatočného množstva substancie a konečnej koncentrácie, prístroj môže automaticky vypočítať objem ktorý treba pridať.
  • LQT (Liquid Transfer): V tomto režime môžete pipetovať a riediť.
Dosimat plus a operátor

Na stiahnutie