Eco Dosimat: nový štandard pre operácie s kvapalinami (LQH) a manuálnu titráciu

Príprava štandardných roztokov, dávkovanie presných objemov kvapalín na prípravu vzoriek a ručné titrácie - sú časovo náročné a na chyby náchylné úlohy, ak sa vykonávajú manuálne.

Nový Eco Dosimat je kľúčom k vyššej produktivite a spoľahlivosti vo vašom laboratóriu.

Tento prístroj na operácie s kvapalinami je k dispozícii spolu s digitálnou byretou, integrovaným magnetickým miešadlom a dotykovou obrazovkou.

Čo ponúka Eco Dosimat :

 • Šetrenie času pri operáciách s kvapalinami
 • Dávkovanie s presnosťou až na úroveň µL
 • Výsledky zobrazené na farebnej dotykovej obrazovke
 • Uloženie a tlačenie výsledkov a prehľadov v súlade s GLP
 • Uloženie a ochranu vašich vzorcov a metód vďaka rutinnému a expertnému režimu

Jednoduché a pohodlné dávkovanie a operácie s kvapalinami - made in Switzerland

Eco Dosimat je navrhnutý pre jednoduché a pohodlné používanie, so zárukou vysokej presnosti. Tento systém na operácie s kvapalinami dokáže obsluhovať každý užívateľ s minimálnym tréningom.

Švajčiarska kvalita: Presnosť, precíznosť, spoľahlivosť a robustnosť sú zakomponované v DNA Eco Dosimatu.

Pripravený za pár minút: Keďže ide o systém na báze "všetko v jednom", inštalácia je hotová v priebehu niekoľkých minút. 

Ručná titrácia pomocou Eco Dosimatu: pohodlná a presná

Pri použití Eco Dosimatu na ručné titrácie, je kontrola rýchlosti titrácie veľmi presná, vďaka ručnému ovládaču. Titráciu môžete zrýchliť alebo spomaliť podľa potreby.

V porovnaní s ručnou titráciou pomocou pipety a byrety, Eco Dosimat:

 • automaticky naplní sklenený cylinder,
 • nevyžaduje prípravu ani čistenie sklenených pipiet a byriet,
 • vypočíta a zobrazí výsledky na obrazovke.

Oprácie s kvapalinami: Čo dokážete s Eco Dosimat

Presné dávkovanie až do úrovní μL

 • Dávkovanie zadaných objemov: Pomocou dotykového displeja zadajte požadovaný objem a stlačte štart
 • Voľné dávkovanie: Dávkovanie presných objemov pomocou ručného ovládača

Kontrola syntézy a chemických reakcií

 • Dávkovanie zadaného objemu zadefinovanou rýchlosťou
 • Dávkovanie zadaného objemu za definovaný času
 • Dávkovanie zadanou rýchlosťou počas zadefinovaného času

Príprava roztokov štandardov

Jednoducho zadajte cieľovú koncentráciu a aktuálnu hmotnosť vzorky. Eco Dosimat sa postará o zvyšok, t.j. výpočet a pridanie požadovaného objemu rozpúšťadla.

Dokumentujte svoje postupy

Eco Dosimat generuje prehľady v súlade s GLP, so zaznačeným časom a dátumom pre všetky aplikácie. Tieto prehľady môžete uložiť v prístroji alebo ich vytlačiť.

Eco Dosimat liquid handling and manual titration system

Na stiahnutie