Rada multikanálových prítrojov: elektrochémia x 12

Vezmite plne funkčný poteniostat / galvanostat, vynásobte ho dvanástimi a dostanete multikanálový prístroj.

Multikanálové prístroje sú založené na PGSTAT101 a PGSTAT204 a skladajú sa z hlavného počítača s až dvanástimi kanálmi. Keďže je každý kanál samostatný potenciostat / galvanostat, môžete mať jeden prístroj, ktorý vám umožní vykonávať až dvanásť meraní v dvanástich individuálnych elektrochemických celách

Autolab Multi 203 potentiostat/galvanostat

Hlavné výhody

 • Až 12 potenciostatov / galvanostatov v jednom prístroji
 • Kompletný rad príslušenstva
 • Modulárny dizajn
 • Spoločná kontrola prístroja
 • Navrhnuté na pripojenie k ľubovoľnému externému prístroju
 • Flexibilný riadiaci softvér

Multikanálové prístroje (2)

Nakonfigurujte si systém, ktorý potrebujete

S prístrojom multikanálovej rady môžete kombinovať celkom dvanásť potenciostatov / galvanostatov (M101 alebo M204) a rozširujúce moduly v jednom systéme.

Môžete tak nakonfigurovať vlastný systém, ktorý dokonale vyhovuje vašim špecifickým požiadavkám výskumu. Každý z dvanástich modulov je schopný vykonať meranie v samostatnej meracej cele.

Výnimočné prístroje, očakávaná kvalita

Rovnako ako všetky prístroje Metrohm Autolab, multikanálová rada potentiostatov / galvanostatov môže byť pripojená k ľubovoľnému externému prístroju a je riadená prostredníctvom softvéru NOVA. A čo viac: Môže byť kontrolovaná troma rôznymi počítačmi.

> Prečítajte si viac o softvéry NOVA

Plná flexibilita konfigurácie vďaka voliteľným modulom

Ak je potrebné, môžete si funkčnosť vášho multikanálového systému rozšíriť ešte pridaním rozširujúcich modulov. 

Multikanálový systém môže mať až šesť voliteľných modulov, z ktorých je každý riadený modulom M101 alebo M204.

 

Voliteľné moduly:

 • BOOSTER 10A pre experimenty s veľkými prúdmi
 • FRA32M modul na meranie elektrochemickej impedančnej spektroskopie (EIS)
 • BA modul (duálny bipotentiostatový modul) konvertovanie prístroja na dvoj-kanálový potenciostat pre meranie na dvoch pracovných elektródach so spoločnou pomocnou referenčnou elektródou
 • PX1000 modul na meranie pH alebo pX hodnoty počas elektrochemických experimentov. S prídavným Pt1000 vstupom na meranie teploty
 • EQCM modul (Elektrochemické kryštálové mikrováhy) na meranie zmeny hmotnosti na jednotku plochy od zaznamenania zmeny rezonančnej frekvencie kryštálového oscilátora
 • MUX modul na sekvenčné experimenty vo viacerých celách alebo viacerými pracovnými elektródami
> Prečítajte si viac o moduloch Metrohm Autolab

Spektroelektrochémia

Vykonávajte spektroelektrochemické merania jednoducho a presne.

Learn more …

Autolab moduly

Rozšírte merací rozsah, vrátane prístrojových rozhraní, alebo pridajte nové meracie techniky.

Ďalšie informácie …

Doplnkové produkty

Rozhrania pre zariadenia iných výrobcov, korózne cely, rotačné disky a a prstencové elektródy a mnoho iného.

Ďalšie informácie …

NOVA a SDK softvér 

Autolab poskytuje výkonný softvérový nástroj pre ovládanie prístroja a špecializovaný softvér pre programovanie rozhrania prístroja.

Ďalšie informácie …