NOVA a SDK softvér: špecializované riešenia pre elektrochémiu

Ovládací softvér je zásadnou komponentou moderných prístrojov. Najsofistikovanejšia časť zariadenia môže byť k ničomu, ak je riadená nevhodným softvérom.

To je dôvod, prečo Metrohm Autolab vyvinul plnohodnotné a výkonné softvérové riešenie, ktoré vám umožní plne využiť potenciál vášho Autolab potenciostatu / galvanostatu: NOVA. Tento softvér vám dáva plnú kontrolu nad vašimi postupmi, parametrami a údajmi.

Metrohm Autolab tiež vyvinul Software Development Kit (SDK), softvérový produkt, ktorý umožňuje ovládanie prístrojov Autolab s aplikáciami tretích strán a tým odstránenie technických prekážok a umožnenie plnej laboratórne integrácie.

Hlavné výhody

  • Výkonný a flexibilný editor pocedúr
  • NOVA 2: overená funkcionalita s novým intuitívnym používateľským rozhraním
  • Jasný prehľad o relevantných dátach v reálnom čase
  • Výkonná analýza dát a zobrazovacie nástroje
  • Integrované riadenie externých zariadení, ako napr. Metrohm zariadení na manipuláciu s kvapalinami
  • SDK: ovládanie s LabVIEW alebo .NET aplikáciami na mieru

NOVA 2: programovacie prostredie pre akékoľvek elektrochemické meranie

Softvér NOVA je navrhnutý elektrochemikmi pre elektrochemikov. Zahŕňa všetky nástroje potrebné na konfiguráciu akéhokoľvek experimentu, získavanie dát a vykonávanie analýzy dát.

 NOVA v. 2, sme prepracovali vzhľad a ovládanie softvéru. Budete ťažiť z širokého rozsahu funkcií v dobre navrhnutom, modernom balení. Vďaka dobre premyslenému používateľskému rozhraniu, osloví NOVA 2 skúsených a nových používateľov.

> Stiahnuť NOVA 2 (len pre registrovaných užívateľov)

Sloboda pri tvorení vlastných procedúr

NOVA prichádza s výkonným editorom procedúr, vrátane knižnice procedúr pokrývajúcich väčšinu elektrochemických experimentov a rozsiahleho zoznamu príkazov. Tieto príkazy vám umožňujú prispôsobiť existujúce metódy, aby plne vyhovovali vašim experimentálnym požiadavkám.

Vďaka parametrom procedúr môžete tiež vytvoriť dynamické postupy, s úpravami parametrov v reálnom čase. Pohodlné nástroje ako opakované slučky, cut-off a pokyny pre analýzu dát robia rutinné experimenty ešte jednoduchšími.

Softvér NOVA editor procedúr

Pohodlné zobrazovanie dát

S NOVA môžu byť zaznamenané dáta zobrazené v špeciálnom rozhraní softvéru počas elektrochemických experimentov.

K dispozícii sú celkom 4 plochy pre zobrazenie meraných dát alebo výsledkov analýz dát. Môžete tak porovnať dáta s predchádzajúcimi experimentami, zatiaľ čo experiment stále prebieha.

Zobrazenie merania poskytuje jasný prehľad o experimentálnych dátach a nastavení prístroja počas experimentov. Okrem toho môžete nastaviť parametre metódy počas merania a pridať príkazy ku experimentu.

Softvér NOVA 2.0 prezentácia dát

Flexibilná analýza dát

NOVA je vybavený rozsiahlymi nástrojmi na analýzu dát. Preto nemusíte exportovať dáta do zariadenia tretích strán. Vytváranie grafov pre publikácie je vďaka výkonným nástrojom na analýzu dát veľmi jednoduché

NOVA je dodávaný s výkonným editorom procedúr, vrátane knižnice procedúr zahŕňajúcu väčšinu elektrochemických experimentov a rozsiahly zoznam príkazov. Tieto príkazy vám možnosť prispôsobiť existujúce metódy, aby plne vyhovovali vašim experimentálnym požiadavkám.

Vďaka parametrom procedúr môžete tiež vytvoriť dynamické procedúry s úpravou parametrov reálnom čase. Okrem toho obsahuje nástroje ako sú opakované slučky, prerušenia a inštrukcie pre analýzu dát, aby vám uľahčili rutinné experimenty.

Softvér NOVA 2.0 prehľad

SDK: DIY prepojenie s inými softvérovými aplikáciami

Autolab SDK (Software Development Kit) je určený pre pripojenie do akéhokoľvek kompatibilného programovacieho prostredia. Pomocou tohto nástroja môžete ľahko integrovať prístroje Autolab do kontrolných prostredí, ako LabVIEW alebo ovládať ho pomocou na prispôsobených .NET aplikácií.
Obrázok SDK