Príslušenstvo pre elektrochémiu

V elektrochemickom výskume je zásadným predpokladom flexibilita zostavenia a vykonania experimentu podľa potrieb.

Metrohm Autolab ponúka rozsiahlu škálu elektrochemického príslušenstva s cieľom rozšíriť váš elektrochemický výskum.


Tieto produkty vám umožnia implementovať rôzne meracie techniky, rozširovať meracie rozsahy a vykonávať špecifické aplikácie.
Optical bench with potentiostat/galvanostat

Produkty

  • Optická lavica pre fotovoltické aplikácie
  • Faradayová klietka na ochranu pred rušením
  • Rotačné diskové (RDE) a rotačné prstencové (RRDE) elektródy
  • Autolab rhd Microcell HC s reguláciou teploty
  • VA Stand pre voltametriu a polarografiu
  • Electronic Load Interfaces pre aplikácie s vysokým napätím a vysokým výkonom
  • Meracie cely pre korózne aplikácie

Rotačné diskové a rotačné prstencové elektródy

Rotačné diskové (RDE) a rotačné prstencové diskové (RRDE) elektródy sú veľmi presné rotátory s nízkym trením, ktoré sa používajú na vytvorenie a kontrolu konvekčného transportu hmoty v elektrochemických celách. Veľkosť otáčok je možné ovládať manuálne alebo pomocou softvéru. 

Ortuťový kontakt použitý v týchto rotátoroch zaručuje že elektrický kontakt s elektródou ostáva bez šumu pri všetkých otáčkach.

> Autolab RDE

> Autolab RRDE
Rotating disk electrode

Optická lavica pre štúdium fotovoltických článkov

Optická lavica Autolab je systém, ktorý vám umožní štúdium fotovoltických článkov ako sú farbivom senzibilizované solárne články.

Tento systém obsahuje vysoko fokusované LED zdroje svetla s softvérovo programovateľné LED ovládače pre kontrolu zdroja svetla. Okrem toho dostanete kompletnú sadu príslušenstva obsahujúca LED kryty pre rôzne vlnové dĺžky.

> Autolab LED Driver Kit

Optická lavica

Rýchla a presná kontrola teploty

Autolab rhd Microcell HC je ideálnym riešením pre rýchle a spoľahlivé experimenty s kontrolovanou teplotou. Skladá sa z regulátora teploty a držiaka meracej cely s Peltierovým článkom. Autolab rhd Microcell HC je navrhnutý tak aby umožňoval použitie veľkého množstva špeciálne navrhnutých elektrochemických ciel. Teplota môže byť riadená buď manuálne alebo pomocou softvéru NOVA 2.

Elektrochemické cely určené pre Autolab rhd Microcell HC systém vyhovujú všetkým experimentálnym požiadavkám. Táto kombinácia umožňuje vykonávanie elektrochemických meraní pomocou všetky dostupných elektrochemických techník za účelom stanovenia relevantných parametrov, ako je impedancia a vodivosť v širokom rozmedzí teplôt.

> Autolab rhd Microcell HC
Zostava Autolab RHD Microcel HD

Metrohm 663 VA Stand

V spojení s Metrohm Autolab potenciostatmi umožňuje táto meracia stanica polarografické a voltampérometrické merania.

Multi-mode elektróda ktoré je súčasťou systému môže pracovať v rôznych režimoch: Dropping Mercury Electrode (DME), Hanging Mercury Drop Electrode (HMDE) a Static Mercury Drop Electrode (SMDE)

> Metrohm 663 VA Stand


Metrohm 663 VA Stand

Produkty pre iné prístroje

Pre ešte väčšiu flexibilitu v elektrochemických experimentoch ponúka Metrohm Autolab rozhrania pre ovládanie cudzích zariadení.

Electronic Load Interface:

Toto generické rozhranie sa dá použiť na kontrolu elektrickej záťaže  alebo výkonu v experimentoch používajúcich merania pri veľmi veľkom výkone (Keysight a TDI).

Metrohm Autolab Electronic Load Interface je kompatibilný s produktami týchto výrobcov:

Electronic Load Interface

Voltage Multiplier: Pri použití s diferenčným zosilňovačom potenciostatov/galvanostatov Metrohm Autolab umožňuje rozšíriť merací rozsah až na 100 V.

Modul násobiča napätia je možné použiť pri elektrochemických meraniach batérií a palivových článkov.

> Electronic Load Interface

> Voltage Multiplier

Voltage Multiplier

Faradayová klietka

Chráňte vaše experimentálne zostavy pred vplyvom elektromagnetických interferencií z externých zdrojov (napr. počítačové monitory, iné zariadenia alebo napájacie káble) pomocou Metrohm Autolab Faradayovej klietky.

> Faradayova klietka

Faradayová klietka

Podobné produkty

Elektródy pre elektrochémiu

Nájdite elektródy a príslušenstvo k elektródam pre váš Metrohm poteciostat/galvanostat.

Electrochemistry electrodes

Elektrochemické cely

Vďaka širokej škále elektrochemických ciel, vám elektrochémia od Metrohmu dokáže poskytnúť všetko čo potrebujete na rozbehnutie vašich experimentov.

Electrochemistry cells

Metrohm Autolab Moduly

Rozšírte rozsah meraní, zahrňte rozhrania zariadenia alebo pridajte nové meracie techniky. 

Electrochemistry modules

Nanomateriály and reagenty

Zoznámte sa s našim sortimentom reagencií a nanomateriálov pre špičkový výskum.

Nanomaterials and reagents