Softvér DropView

Ovládajte svoje DropSens Potenciostaty / Galvanostaty ľahko ovládateľným, intuitívnym softvérom: DropView.

Tento softvér zahŕňa všetky úlohy od nastavenia merania, získavania dát, cez spracovanie dát až po export.

Ponúkame špecializované softvérové riešenia pre špecifické techniky a zariadenia:
DropView software on a laptop screen with a potentiostat/galvanostat

DropView 8400 v skratke:

 • Intuitívny softvér pre prístroje µStat
 • Ovláda všetky hlavné elektrochemické techniky
 • Manuálne ovládanie alebo programovanie meracích sekvencií
 • Synchronizované elektrochemické a luminiscenčné merania

DropView 8400: výkonné ovládanie prítrojov µStat

Softvér 8400 DropView umožňuje vykonávať hlavné elektrochemické metódy ľahko a intuitívne. Automaticky deteguje prístroje a prispôsobuje menu. Vďaka skratkám s tlačidlami a rozbaľovaciemu menu je ovládanie elektrochemických prístrojov tak jednoduché, ako len môže byť.

Pomocou tohto softvéru kontrolujete parametre techník, spracovanie meraní a správu dát. Ak by ste chceli naprogramovať meracie sekvencie, máte možnosť vytvoriť skripty v editore skriptu.

DropView SPELEC: softvérovo riadená spektroelektrochémia

DropView SPELEC je špecializovaná verzia softvéru pre kombináciu elektrochemických a optických meraní pomocou prístrojov SPELEC. Môžete zaistiť dokonalú synchronizáciu oboch meraní a ťažiť z vynikajúceho výkonu, pokiaľ ide o spracovanie údajov (vrátane kombinovanej kontroly experimentu) a zobrazenia spektier v reálnom čase.

Tento softvér môže zobraziť v priebehu elektrochemického procesu spektroskopické merania v intenzitách, absorbancii, transmitancii alebo reflektancii. Okrem toho si môžete prezrieť zobrazenia v 3-D, rovnako ako synchronizované optické spektra proti elektrochemickým krivkám (voltabsorptogram, chronoabsorptogram alebo derivácie kriviek).

DropView SPELEC v skratke:

 • Panel pre snímanie spektier v reálnom čase
 • Spektroskopické merania v: intenzitách, absorbancii, transmitancii, reflektancii, alebo Raman Shift.

 • Synchronizované zobrazovanie spektra proti elektrochemickej krivke.
 • 3-D zobrazenie

DropView 200: základný elektrochemický softvér

Toto jednoduché, ale funkčné rozhranie pre μStat200 bipotentiostat otvára svet elektrochémie. S prístrojom μStat200 a softvérom DropView 200, nemusíte byť expert aby ste mohli vykonať nasledujúce techniky:
 • Linear Sweep Voltammetry
 • Cyclic Voltammetry
 • Square Wave Voltammetry
 • Differential Pulse Voltammetry
 • Amperometric Detection
 • Pulsed Amperometric Detection

Prenosné potenciostaty

Prezrite si ponuku našich malých, cenovo dostupných potenciostatov/ galvanostatov tu.

Prenosné potenciostaty

Spektro- elektrochémia

Spojenie elektrochémie a spektroskopie v jednom meraní: SPELEC

Ďalšie informácie o SPELEC

DropSens elektródy

Ponúkame širokú škálu jednorázových screen-printed (tlačených) a interdigitálnych elektród.

Ďalšie informácie …

Cely pre elektrochémiu

Nájdite vhodné cely pre váš výskum so screen-printed (tlačenými) elektródami.

Elektrochemické cely