Nanomateriály a reagencie: pre pokročilý výskum

Nanomateriály a elektrochemické činidlá sú užitočnými nástrojmi pre elektrochemické aplikácie, katalýzu, optika, biologické značenie a mnoho ďalšieho.

Na tejto stránke sa dozviete viac o našom sortimente nanomateriálov a činidiel:

Nanomaterials and reagents for electrochemical research

Hlavné výhody

  • Uhlíkové nanomateriály: nanotrubice, nanovlákna, mesoporovitý uhlík, grafén a oxid grafénu
  • Kovové nanovlákna a nanočastice: zlato, platina, paládium, nikel a striebro
  • Kvantové bodky: CdSe Core a CdSe/ZnS Core/Shell kvantové bodky v supenzii s chloroformom alebo s funkčnými karboxylovými skupinami.
  • Elektroaktívne enzymatické zlúčeniny pre použitie ako subtrát pre testy založené na alkalickej fosfatáze

Uhlíkové nanomateriály

Posuňte váš výskum o krok ďalej - s našimi uhlíkovými nanomateriálmi pre modifikáciu elektród a pre ďalšie aplikácie.

Uhlíkové nanotrubičky, grafén a oxid grafénu: Tieto alotropy uhlíka patrí medzi najviac študované a najpoužívanejšie zlúčeniny, pre ich elektrické a tepelné vlastnosti, pre ich veľký špecifický povrch, rovnako ako aj pre ich pevnosť a pružnosť.

Pre katalýzu, adsorpčné, alebo fotovoltaické aplikácie, napríklad uhlíkové nanovlákna and mezoporézny uhlík majú veľký potenciál. Dodávame tieto materiály v rôznych veľkostiach a štruktúrach a to v pevnej forme alebo vo forme roztokov (organických alebo vodných).

Kovové nanovlákna a nanočastice

Vlastnosti nano materiálov sa líšia od korešpondujúcich sypkých materiálov. Náš sortiment kovových nanovlákien a nanočastíc, vyrobených pomocou elektrochemickej depozície na templatoch z oxidu hlinitého, môžu byť použité vo výskume tak, že pôsobia ako biologické značky, ako katalyzátory v nano-optike, alebo v molekulárnej elektronike.

Ponúkame sortiment nanovlákien a nanočastíc z nasledujúcich kovov v roztoku etanolu:

  • Zlato
  • Platina
  • Paládium
  • Nikel
  • Striebro
  • Platina-zlato-nikel

Kvantové bodky: kvantová mechanika v akcii

Kvantové bodky poskytujú výborné príležitosti v oblasti (bio)senzoro, ako aj vo fotovoltaike a môžu byť použité ako foto katalyzátory. Kvantové bodky sú dostatočne malé na to, aby vytvorili "Quantum-confinement-efect" s rôznymi optoelektronickými vlastnosťami. Vyznačujú sa širokým excitačným spektrom s rovnou a symetrickou emisiou. Tieto nanočastice sú považované za vysoko inovatívne materiály.

Naše kvantové bodky sú k dispozícii vo forme suspenzie v chloroforme alebo funkcionalizované s karboxylovými skupinami, čím sa stávajú rozpustné vo vode, a tým ešte viac rozširujú rozsah použitia.

Elektroaktívne enzymatické komponenty: znižovanie detekčných limitov

Použitím alkalickej fosfatázy (AP) ako enzymatickej značky môžno dosiahnuť nižšie limity detekcie. S elektroaktívnymi enzymatickými komponentmi získanými z p-aminofenyl fosfátu, hydrochinón difosfátu a fosforylovaného paracetamolu, dosiahnete elektrochemickú detekciu pri súčasnom zvýšení citlivosti a rozširení lineárneho rozsahu, čo by použitím iných štandardných AP substrátov nebolo také jednoduché.

Oxidačný potenciály enzymatických produktov sú nižšie ako u iných produktoch AP, tým sa zníži počet možných interferentov, ktoré jsa môžu oxidovať na povrchu elektródy.

Elektródy pre elektrochémiu

Všestranné, lacné a jednoduché na používanie. Zoznámte sa s našimi tlačenými a interdigitálnymi elektródami.

Tlačené elektródy…

Meracie cely pre elektrochémiu

Nájdite vhodné meracie cely pre svoj výskum s tlačenými elektródami. 

Ďalšie informácie …

Prenosné potenciostaty

Potenciostaty/galvanostaty, multikanálové verzie, elektrochemiluminescenčná analýzy, atď.

Pozrite si naše prístroje ...

Spektroelektrochémia

Elektrochémia a spektroskopia kombinované do jedného merania: SPELEC. Ďalšie informácie o spektroelektrochémii.

Ďalšie informácie …