Iónová chromatografia

Vysoká životnosť, nízke prevádzkové náklady, presné výsledky – Toto všetko vám zaručia naše iónové chromatografické systémy. 

Od rutinnej IC analýzy až po výskum a vývoj, od samostatných analyzátorov po plne automatizované systémy, u nás nájdete IC riešenia presne podľa vašich požiadaviek: 

  • Iónové chromatografy
  • Roztoky na Metrohm Inline prípravu vzoriek
  • Kolóny na analýzu aniónov a katiónov
  • Riešenia automatizovanej iónovej  chromatografie

3-ročná záruka na prístroje a 10-ročná záruka na náš aniónový supresor vypovedajú o robustnej švajčiarskej kvalite našich vysokotlakých iónových chromatografov (HPIC).


Súvisiace produkty

Detektory

Pozrite si naše detektory pre vodivostnú, UV/VIS a amperometrickú detekciu

Metrohm detektory

MISP

Pozrite sa na možnosti výhod inline prípravy vzoriek - Metrohm Inline Sample Preparation

MISP

Kombinované techniky

Rozšírte záber iónovej chromatografie doplnením Vášho Metrohm IC o rôzne vzorkovacie systémy a detekčné techniky

Kombinované techniky

Kolóny

Metrohm ponúka komplexné portfólio analytických kolón pre analýzu aniónov, katiónov a polárnych látok.

Metrohm kolóny

Automatizácia

Riešenia automatizovanej IC analýzy pomáhajú šetriť čas a zlepšiť výsledky.

Automatizácie pre IC

MagIC Net

Rozsiahle funkcie, intuitívne ovládanie a jednoduché správa dát: nechajte Metrohm softvér pracovať, je to magické.

MagIC Net softvér

Čo hovoria zákazníci o našich iónových chromatografoch

AGQ Labs

"Odkedy sme začali používať zariadenia Metrohm, zvýšili sme počeť spracovaných vzoriek a skrátili čas na vzorku."

Ramón Bouza, Laboratory Director AGQ Labs, Spain

Bernd Kraft GmbH

"Rozhodli sme sa pre Metrohm kvôli výnimočnej aplikačnej podpore, robustnému supresoru a modulárnemu dizajnu systému."

Dieter Bossmann, Laboratory Manager, Bernd Kraft, Germany

Iproma

"Prístrojom Metrohm verím na 100%. Uľahčujú mi moju každodennú prácu."

Lledo Altava, IC Analyst, Iproma, Spain

Feldschlösschen Supply Company AG

"Všetky parametre sa stanovujú na rovnakej platforme, s maximálnou flexibilitou... Ktokoľvek dokáže ovládať tento systém."

Jules Wyss, manažér kontroly kvality, Feldschloesschen, Švajčiarsko