Professional IC Vario

Limity iónovej chromatografie sú dosiahnuté. 

Ak ich chcete posunúť vašou voľbou je 940 Professional IC Vario. 

940 Professional IC Vario bol navrhnutý pre výskum a vývoj sofistikovaných metód a poskytuje Vám maximálnu flexibilitu, ktorú očakávate od iónového chromatografu.

Overte si všestrannosť 940 Professional IC Vario a vytvorte si systém pre vašu aplikáciu.

>Konfigurátor 

Hlavné výhody

 • Použite akúkoľvek kolónu, gradient, systém manipulácie s kvapalinami, supresiu či detekciu – konfigurácia systému nemá hranice
 • Možnosť multi kanálovej analýzy (dva, tri alebo viac kanálov)
 • Môže byť kombinovaný s Metrohm technikami inline prípravy vzoriek (MISP) a technikami inteligentného nástreku vzorky
 • Priama automatizácia pre veľké série vzoriek
 • Nízke prevádzkové náklady: ušetrite peniaze za spotrebný materiál

Nízke prevádzkové náklady: ušetrite peniaze za spotrebný materiál

Menej spotrebného materiálu – systémy iónovej chromatografie Metrohm vám pomôžu udržať nízke prevádzkové náklady:
 • Nemusíte vymieňať striekačkové filtre alebo filtračné uzávery.
 • Aniónový supresor Metrohm používate po dobu 10 rokov - v záruke!
 • Systémy a hardvérové komponenty sú robustné a odolné.

> Pozrite sa, koľko môžete ročne ušetriť za spotrebný materiál

Navyše, náš systém vám umožní zvýšiť produktivitu:
 • Ultrafiltrácia: inline odstránenie častíc.
 • Automatizovaný výpočet faktoru riedenia a riedenia vzorky.
 • Automatická kalibrácia založená na jedinom multi-iónovom štandarde

Návratnosť investícií (ROI): Prečítajte si túto Bielu knihu a dozviete sa viac

Maximálna flexibilita

S vaším 940 Professional IC Vario budete pripravený splniť akúkoľvek úlohu z iónovej chromatografie. 

Bez ohľadu na to, ktoré parametre je potrebné stanoviť a bez ohľadu na matricu vzorky, máte v rámci komplexného modulárneho systému k dispozícii - správnupríprava vzoriek, vhodný detektor, rozšírenie o moduly pre manipulácie s kvapalinami, supresiu alebo neutralizáciu.

Iónový chromatograf Metrohm 940 Professiona IC Varia s podávačom vzoriek a operátorom

Rozširujte váš systém tak, ako to potrebujete

Váš iónový chromatograf 940 Professional IC Vario možno prispôsobiť a/alebo kedykoľvek rozšíriť rôznymi modulmi, ako aj s ďalšími možnosťami, napríklad pre inline prípravu eluentu alebo viackanálovú analýzu. Preto môžete zostaviť systém An-Cat a stanoviť tak kompletný iónový obsah vašich vzoriek v jednom behu. 

Prečítajte si viac o možnostiach, ako rozšíriť svoj 940 Professional IC Vario tu.

Iónový chromatograf Metrohm 940 Professional IC Variu s podávačom vzoriek

Vynikajúca spoľahlivosť – nazývaná «inteligentná iónová chromatografia»

S 940 Professional IC Vario je to ako mať pri práci neviditeľného asistenta. Monitoring systému zaisťuje, že

 • Všetky parametre systému a metódy sú kontrolované a porovnávané s limitnými hodnotami
 • Zariadenia a ich funkčné parametre sú kontrolované a integrované do metód
 • Výsledky sú monitorované a môžu byť dohľadateľné v ktoromkoľvek kroku analýzy
Ak hodnota ktoréhokoľvek parametra prekročí stanovený limit, váš 940 Professional IC Vario vám pošle správu – v zrozumiteľnom texte.
Iónový chromatograf Professional IC Vario s podávačom vzoriek a oprátorom

Jednoducho pridajte len vodu – inline príprava eluentu

Ak doplníte 940 Professional IC Vario o modul 941 Eluent Production Module môžete pripravovať eluenty akéhokoľvek zloženia a koncentrácie (vrátane organických modifikátorov) – inline a dokonca z klasickej vodovodnej vody, ak pripojíte systém pre prípravu ultračistej vody. 

Automatizovaná inline príprava vzorky
 • Zaisťuje stabilné retenčné časy
 • Práca bez rizika kontaminácie
 • Minimalizuje manuálne úkony

V závislosti na aplikácii môžu byť namiešané až 4 eluenty!

Dvoj kanálový iónový chromatograf 940 Professiona IC Vario s podávačom vzoriek a Dosimom

Vyberte si kolónu, ktorú potrebujete

S Vaším systémom 940 Professional IC Vario si môžete vybrať akúkoľvek analytickú separačnú kolónu, ktorú potrebujete. 

Môžete si vybrať kolóny z rôznych materiálov, rôznej selektivity, kapacity a rozmerov. Okrem kolón s vnútorným priemerom 4 mm môžete používať aj 2mm kolóny, čím znížite spotrebu eluentu.

Kolóny pre iónovú chromatografiu s operátorom

Používajte taký gradient aký potrebujete

V systéme 940 Professional IC Vario môžete využívať viac možností gradientu, v závislosti na Vašich analytických požiadavkách: vysokotlakový gradient, nízkotlakový gradient a Dose-in gradient. Gradienty sú overenou možnosťou ako urýchliť Vaše analýzy.

Iónová chromatografia, graf gradientu

STREAM – zelený cesta supresie

STREAM (Suppressor Treatment with Reused Eluent After Measuring) využíva eluent po detektora na oplach a regeneráciu supresora.

So systémom STREAM spotrebujete menej chemikálií a vyprodukujete menej odpadu. Okrem toho STREAM umožňuje nepretržitú prácu systému dobu najmenej dvoch týždňov – a dokonca aj dlhšie, ak využijete inline prípravu regenerantu.


Komplikované matrice? S Metrohm inline prípravou vzoriek je to jednoduché !

Suspenzie, vzorky obsahujúce proteínovy alebo silne kontaminované odpadové vody sú výzvou pre každý typ chromatografie. 

Metrohm inline príprava vzoriek (MIPS) vám umožňuje pracovať aj s tými najkomplikovanejšími matricami pre jednoduchú analýzu na vašom Metrohm IC. 

Zistite viac o MISP tu!


Automatizácia – viac vzoriek, lepšie výsledky

Môžete použiť celý rozsah Metrohm automatizácie a spracovať viac vzoriek a lepšiť kvalitu výsledkov pomocou vášho 940 Professional IC Vario. 

Či už ide o počet vzoriek, ktoré chcete analyzovať, či je nutné chladenie alebo nejaký konkrétny druh manipulácie s kvapalinami, môžeme poskytnúť automatizované riešenia pre všetko. 

Prečítajte si viac o Metrohm automatizácii pre iónovú chromatografiu tu!

Iónový chromatograf Professional IC Vario s podávačom vzoriek

Inteligentné techniky nástreku vzorky a širší merací rozsah

Váš systém 940 Professional IC Vario je možné kombinovať s rôznymi inteligentnými nástrekovými technikami. 

Tieto techniky sú vlastné automatizované vysoko precízne operácie s kvapalinami, ktoré urobia prácu s vaším IC efektívnejšou za súčasného zvýšenia presnosti a spoľahlivosti vašich výsledkov. 

«MIPT » Metrohm inteligentný Partial-Loop injection je systém, ktorý používa variabilný objem injektovanej vzorky a rozširuje tak rozsah merania až na 4 dekády. To znamená, že vzorky v rozmedzí od 10 μg/l do 100 mg/l môžu byť analyzované pomocou jedinej kalibrácie! Prečítajte si viac o inteligentných injekčných technikách do Metrohmu!


MagIC Net – overený softvér pre iónovú chromatografiu od Metrohmu

Váš iónový chromatograf 940 Professional IC Vario je kontrolovaný MagIC Net, overeným softvérom spoločnosti Metrohm. 

MagIC Net ovláda aj periférne moduly pre prácu s kvapalinami a automatizáciu. MagIC Net zaznamenáva produkované výsledky, umožňuje moderný manažment údajov a aj protokoly výsledkov podľa potrieb používateľa. Zistite viac o výhodách MagIC Net tu.

Obrazovka MagIC Net a používatelia

Na stiahnutie