Viac vzoriek, lepšie výsledky – automatizovaná iónová chromatografia

Výhody automatizovanej iónovej chromatografie sú zjavné: 

Zvýšite počet analyzovaných vzoriek za súčasného zlepšenia reprodukovateľnosti, a teda aj kvality Vašich výsledkov. Kratší čas analýzy znamená zároveň zníženie nákladov a vyššie prevádzkové zisky. 

Bez ohľadu na počet vzoriek alebo potreby ich prípravy, ponúkame automatizované riešenie pre akékoľvek Vaše požiadavky.

 

940 Professional IC Vario with 858 Professional Sample Processor

Hlavné výhody

  • Bezobslužná analýza veľkých sérií vzoriek 24/7
  • Vyšší počet analyzovaných vzoriek a nižšie náklady na analýzu
  • Vyššia precíznosť a presnosť výsledkov
  • Multikanálové využitie: analýza aniónov a katiónov len s jedným podávačom vzoriek
  • Integrácia jedného alebo viacerých systémov pre inline prípravu vzorky od Metrohmu

Automatizácia pre takmer akýkoľvek počet alebo objem vzoriek

Naše riešenia pre automatizovanú iónovú chromatografiu sú skutočne komplexné. 

Kapacity sa pohybujú od niekoľkých vzoriek až po viac ako 200 a objemy od  niekoľkých mililitrov až do pol litra. Je možné využiť takmer akýkoľvek tvar vialiek. V prípade, že potrebujete systém prispôsobený presne pre Vaše vialky, môžeme ho navrhnúť a vyrobiť.

Podávač vzoriek 858 Professional Sample Processor

Automatizovaná Metrohm Inline príprava vzoriek (MISP)

Metrohm techniky inline prípravy vzoriek výrazne rozširuje rozsah automatizovanej iónovej chromatografie. 

Techniky ako inline ultrafiltrácia, riedenie, dialýza a ďalšie automatizujú prípravu vzoriek aj pre tie najkomplikovanejšie matrice (napr. suspenzie, vzorky s obsahom častíc alebo proteínov, pevné alebo plynné vzorky). 

Zistite viac o týchto MISP technikách!


Neobmedzené možnosti konfigurácie

Neexistujú takmer žiadne obmedzenia pre možnosti práce s kvapalinami a inteligentné metódy nástreku pre prenesenie Vašej vzorky do roztoku a príprava na nástrek. Akákoľvek konfigurácia je potrebná v zmysle púmp, ventilov alebo Dosino systémov, či už Vaša vzorka potrebuje chladenie alebo akýkoľvek typ inteligentnej nástrekovej techniky, ponúkame plne automatizované riešenia, ktoré splnia všetky Vaše požiadavky. 

Zistite viac o možnostiach konfigurácie pre chromatografy Professional IC Vario a pre Compact IC Flex!

Iónový chromatograf Professional IC Vario s podávačom vzoriek a dvoma Dosinami.

Inteligentné nástrekové techniky pre širší merací rozsah

Automatizovaná iónová chromatografia Metrohm Vám umožňuje využiť akýkoľvek typ inteligentného nástreku: Full-loop, internal-loop, Metrohm intelligent Partial-Loop Injection Technique (MiPT) a Metrohm intelligent Pick-up Injection Technique (MiPuT). 

Technika «MiPT», využíva variabilný objem nastrekovanej vzorky, čím rozširuje merací rozsah až cez 4 rády. To znamená, že vzorky s koncentráciami od 10 μg/L až do 100 mg/L môžu byť analyzované len za pomoci jednej kalibrácie!


Automatizovaná multikanálová analýza: anióny aj katióny s jedným podávačom vzoriek

Ak potrebujete paralelne analyzovať anióny aj katióny, váš Metrohm iónový chromatograf môže využívať spoločný automatický podávač vzoriek pre zvýšenie počtu analyzovaných vzoriek. 

Takýto systém Vám umožňuje bezobslužnú, 24/7 analýzu v závislosti na konfigurácii takmer akýchkoľvek vzoriek v akejkoľvek matrici.

Compact IC Flex pre anióny a katióny so spoločným podávačom vzoriek.

Automatická kalibrácia - veci môžu byť tak jednoduché!

Je samozrejmé, že nie iba vzorky, ale aj štandardy je možné riediť automaticky. Metrohm ponúka možnosť automatickej kalibrácie, to znamená, že stačí pripraviť len jeden multi-iónový štandard. Systém nastrekuje tento štandard s rôznymi faktormi riedenia alebo rôznymi objemami a tak vykoná viacbodovú kalibráciu. Automatická kalibrácia: Treba si pripraviť jeden multi-iónový štandard
  • Použiteľný pre IC systémov vybavených Metrohm Inline Dilution, Metrohm intelligent Partial Loop alebo Pick-up Injection Technique ako aj s Inline Preconcentration, Inline Matrix Elimination a Inline Neutralization
  • Vysoká flexibilita: jedna metóda pre všetky faktory riedenia alebo nastrekované objemy
  • Vzorky s koncentráciou vyššou až o 6 rádov je možno spoľahlivo analyzovať s automatickou kalibráciou

Downloads