Metrohm inline príprava vzorky (MISP) pre vzorky s komplikovanou matricou

Metrohm inline príprava vzorky (MISP) skončí s manuálnou prípravou vzoriek pre iónovú chromatografiou. 

MISP metódy vyvinuté spoločnosťou Metrohm Vám umožnia plne automatizovať prípravu aj tých najnáročnejších vzoriek. 

Nielen, že zvýšite počet spracovaných vzoriek, ale tiež zlepšíte presnosť a reprodukovateľnosť analýz a výsledkov .

MISP with operator

Hlavné výhody

 • Plne automatizovaná inline príprava kvapalné, viskózne, pevné aj plynné vzorky
 • Predlžuje životnosť analytickej kolóny
 • Výrazne skracuje čas analýzy
 • Eliminuje manuálne úkony: lepšia opakovateľnosť, menšie riziko kontaminácie
 • Zvyšuje sa precíznosť a presnosť výsledkov
 • Umožňuje ultrastopovú analýzu

940 Professional IC Vario (65)

Metrohm inline ultrafiltrácia - zabudnite na striekačkové filtre!

Inline ultrafiltrácia kombinuje zavedenie vzorky s okamžitou filtráciou a odstráni všetky častice zo vzorky. V dôsledku toho je analytická kolóna chránená pred znečistením a jej životnosť sa výrazne zvýši.
 • Plne automatická filtrácia (0,2 µm) vzoriek pri zavedení vzorky
 • Viac ako 100 vzoriek s jedným filtrom, pretože krížová kontaminácia je zanedbateľne malá (<0.1%)
 • Šetrí náklady pre rutinné analýzy

Na stiahnutie

Jednoduché odstránenie pevných častíc, olejov a koloidných častíc – Metrohm inline dialýza

Metrohm inline dialýza odstraňuje z analyzovaných vzoriek nielen pevné častice, ale aj olejové kvapôčky a koloidy. 

Emulzie, vzorky obsahujúce tuky a proteíny (napríklad mliečne produkty), telesné tekutiny a silne znečistené odpadové vody je tak možné spoľahlivo analyzovať bez poškodenia kolóny či supresora.


Metrohm inline riedenie - nechajte pipetu v držiaku

Inline riedenie znamená, že všetko čo potrebujete urobiť, je umiestniť svoje vzorky do zásobníka vášho podávača vzoriek. Systém zaisťuje automatické riedenie vzorky v závislosti na vopred definovaných limitoch koncentrácie alebo automaticky vypočítava optimálny faktor riedenia. Vaše výsledky sú vždy spoľahlivé, pretože sú v rozsahu kalibrácie.
 • Automatické riedenie vzorky počas zavádzania vzorky
 • Unikátny riediaci systém založený na logických rozhodnutiach systému pre analýzu s optimálnym faktorom riedenia
 • Presné a spoľahlivé výsledky, bez ohľadu na počiatočnú koncentráciu vzorky

Downloads

Prispôsobenie nastrekovaného objemu – Metrohm intelligent Partial Loop Injection

Metrohm intelligent Partial Loop Injection (MiPT) je technika, ktorá automaticky prispôsobuje nastrekovaný objem koncentrácii vzorky. 

Aj vďaka tejto technológii máte vždy istotu, že výsledky sa nachádzajú v kalibračnom rozsahu.


Minimálizácia objemu vzorky – Metrohm intelligent Pick-up Injection

Metrohm intelligent Pick-up Injection (MiPuT) sa ideálne hodí pre veľmi malé objemy vzorky napr. µL.

Nedochádza k žiadnej strate vzorky, pre analýzu je potrebný iba minimálny objem vzorky.


Z nepolárnej oragickej fázy do vody – Metrohm Inline Extraction

Metrohm Inline Extraction extrahuje vo vode rozpustné komponenty z nepolárnej organickej fázy do vodnej fázy a po následnej Inline Dialýze jej nastreknutie do IC.

Jednou z aplikácií je napr. analýza katiónov v bionafte.
ProfIC Vario 7 An

Odtránenie matrice bez náboja – Metrohm Inline Matrix Elimination

Metrohm Inline Matrix Elimination umožňuje oddeliť iónové analyty z matrice ktorá nemá náboj a to bez použitia kartuší na prípravu vzoriek (SPE).

Jednou z aplikácií je aj analýza iónov v organických rozpúšťadlách.

Pre stopové analýzy do rozsahu ng/L – Metrohm Inline Preconcentration

Metrohm Inline Preconcentration používa prekoncentračnú kolónu namiesto vzorkovacej slučky. Definovaný objem vzorky prechádza prekoncentračnou kolónou, príslušné ióny sú nahromadené na kolóne a následné sa tieto vyplavujú do separačnej kolóny.

Metrohm Inline Preconcentration sa ideálne hodí pre stopovú analýzu až na koncentračné rozsahy ng/L.

Kalibrácia pre ultrastopovú analýzu – Metrohm Inline Calibration

Metrohm Inline Calibration vám umožňuje kalibrovať akúkoľvek koncentráciu štandardu na úrovni ng/l použitím jediného štandardného roztoku na úrovni µg/l. 

Toto umožňuje dosiahnuť presné a spoľahlivé merania na úrovni ng/l.

Otvorený iónový chromatograf 940 Professional IC Vario pro

Dosiahnutie správneho pH – Metrohm Inline Neutralization

Metrohm Inline Neutralization upraví pH vzoriek aby sa zabránilo interferenciám s iónovou analýzou.

V kombinácii s Inline Preconcentraion, je Inline Netralization schopná stopovej analýzy. Nastavenie správnej hodnoty pH taktiež predlžuje životnosť kolóny.


Inline príprava vzorky pre aerosóly – Particle into Liquid Sampler (PILS)

PILS je vzorkovací modul pre zachytávanie aerosólových častíc z prúdu vzduchu do vodnej fázy. 

Následne môžu byť vo vode rozpustné iónové frakcie (anióny a katióny) analyzované dvojkanálovou iónovou chromatografiou. 

Zistite viac o PILS a monitoringu vzduchu tu!

PILS - vzorkovač pre aerosóly

Príprava plynných vzoriek – Monitor for Aerosols and Gases (MARGA)

Okrem aerosólovej frakcie vzduchu, MARGA zachytáva aj iónové častice plynnej frakcie a prenáša ich do kvapalnej fázy pre následnú analýzu pomocou dvojkanálového iónového chromatografu. 

MARGA bola navrhnutá pre kontinuálnu bezobslužnú prevádzku v teréne. Zistite viac o systéme MARGA tu.

Príprava plynných vzoriek MARGA systém

Príprava spáliteľných vzoriek pyrohydrolýzou – Combustion Ion Chromatography (CIC)

Pri CIC sa vzorky rozkladajú pyrohydrolýzou v špeciálnej peci. Výsledné plynné zložky sú vedené do absorpčného roztoku, ktorý je následne prenesený a analyzovaný v Metrohm iónovom chromatografe.

CIC sa používa hlavne na stanovenie rôznych halogénov a síry v matriciach siahajúcich od pevných látok cez viskózne kvapaliny až po plynné vzorky.

Viac o CIC sa dozviete tu.

Kompletný Combustion IC systém

Príprava pevných vzoriek – jednoducho so zariadením 815 Robotic Soliprep pre kvapalnú chromatografiu

Zariadenie 815 Robotic Soliprep homogenizuje, extrahuje, riedi a filtruje pevné vzorky pre následnú analýzu pomocou iónového chromatografu alebo HPLC, ak to aplikácia vyžaduje.
Systém Metrohm Soliprep pre IC

Na stiahnutie