Keď zlyhá HPLC: priestor pre potenciál iónovej chromatografie

Už ste niekedy skúšali meranie iónových analytov alebo organických kyselín pomocou vysokovýkonnej kvapalinovej chromatografie (HPLC)? Nie je to vôbec jednoduché!

Rozsah HPLC je veľmi obmedzený napríklad na analýzy štandardných aniónov, katiónov, organických kyselín a cukrov vo vode a rôznych potravinách. Pre takéto analýzy je lepšou voľbou iónová chromatografia (IC).

Prečo? IC dokáže separovať viac iónov a detegovať ich pomocou detektora vodivosti. A pretože chemická supresia znižuje vodivosť pozadia, citlivosť nie je problém, vďaka čomu je IC vhodnou metódou na meranie stopových a ultrastopových úrovní.

Kľúčové výhody Metrohm iónovej chromatografie

  • Takmer žiadny vplyv na matice vzorky na separáciu
  • Systém bez obsahu kovov
  • V mobilnej fáze nie sú potrebné organické rozpúšťadlá
  • Veľké kalibračné rozsahy: jednoduché meranie vzoriek s koncentráciami od percentuálneho rozsahu až po ng/L
  • Možnosť plne automatizovanej prípravy vzoriek
  • K dispozícii je množstvo rôznych materiálov a rozmerov kolón pre konkrétne problémy so separáciou
  • Jednoduchá príprava a likvidácia mobilnej fázy a pomocných roztokov

Chcete sa dozvedieť viac? Stiahnite si našu bielu knihu

Kliknutím nižšie získate svoju vlastnú kópiu bielej knihy s názvom "Keď zlyhá HPLC: IC v analýze potravín, vody a farmaceutických látok" a dozviete sa všetko o možnostiach supresnej iónovej chromatografie.


Táto biela kniha poskytuje informácie o rozdieloch medzi HPLC, výhodách supresie v IC a typických aplikáciách IC, ktoré nie je možné vykonať pomocou HPLC.
Stiahnuť bielu knihu

Metrohm Suppressor Module: Ako šetrí peniaze

Patentovaný Metrohm supresorový modul, alebo skrátka MSM, pozostáva z malého rotora, ktorý obsahuje tri zásobníky naplnené ionomeničovou živicou (pozri video). Prvý zásobník sa používa na supresiu, v druhom zásobníku prebieha regeneračný proces. Tretí zásobník medzitým  prejde oplachovacím procesom. Vďaka systému troch zásobníkov je práve regenerovaná kazeta vždy k dispozícii pre novú vzorku, a tak sa úplne predchádza prestojom.

Vďaka  tejto regenerácii, náš MSM nie je spotrebným materiálom, ktorý by bolo potrebné vymeniť. Na anión MSM sa poskytuje 10-ročná záruka. Preto sa môžete spoľahnúť na dlhé roky presného výkonu vášho IC systému.