MagIC Net – preferovaný softvér pre iónovú chromatografiu

MagIC Net je softvér pre ovládanie vášho Metrohm iónového chromatografu a akýchkoľvek pripojených moduly pre prácu s kvapalinami, prípravu vzoriek a automatizáciu

Intuitívne ovládanie, komplexný monitoring systému a jednoduché spravovanie dát robia zo softvéru MagIC Net to, čím je: preferovaný softvér pre špičkovú iónovú chromatografiu.

MagIC Net on screen with two operators

Hlavné výhody

 • Prispôsobiteľné grafické používateľské prostredie
 • Jednoduché a intuitívne ovládanie
 • Vynikajúca flexibilita pri vývoji metód
 • Spĺňa všetky požiadavky FDA a SLP (GLP)
 • Dostupný aj v slovenčine a ďalších 14 jazykoch

Výsledky na ktoré sa môžete spoľahnúť – «inteligentná iónová chromatografia»

Iónová chromatografia by mala byť maximálne jednoduchá a spoľahlivá. 

S týmto cieľom Vás MagIC Net zbaví mnohých rutín a zodpovedností.

 • Funkčné parametre ako sú faktor riedenia a injekčný objemy sa vypočítavajú a aplikujú automaticky (pozri Metrohm Logical Inline Dilution , MIPT)
 • Všetky výsledky sú automaticky porovnávané s kalibračným rozsahom alebo akýmikoľvek limitmi, ktoré nastavíte
 • Hlásenia sa objavia zakaždým, keď si akýkoľvek systémový parameter alebo parameter metódy vyžaduje Vašu pozornosť
 • Vynikajúca spoľahlivosť vďaka dohľadateľnosti krokov celej analýzy

Systém pre iónovú chromatografiu Professional IC Vario

Prispôsobte si «Váš» MagIC Net!

MagIC Net prispôsobený akýmkoľvek požiadavkám užívateľov:

 • Experti uprednostia dostupnosť všetkých funkcií softvéru. 
 • Na druhej strane bežný používateľ v priemysle, môže uprednostniť «svoju verziu» MagIC Net softvéru, kde uvidí len jedno tlačidlo pre štart a ovládanie štandardnej aplikácie pre kontrolu kvality – všetko je možné.
MegIC Net software detail

Ochrana vašich dát

MagIC Net spĺňa požiadavky bezpečnosti dát SLP (GLP) aj FDA. Výsledky sú dohľadateľné v audit trail.

Kľúčové bezpečnostné vlastnosti

 • Centrálne spravovanie používateľských práv s možnosťou individuálneho nastavenia práv
 • Automatická záloha databáz a konfigurácií
 • Globálne SLP (GLP) a FDA nastavenia
 • Dohľadateľnosť všetkých krokov v systéme pomocou audit trail
 • Komplexná dokumentácia všetkých systémových komponentov a ich parametrov (kolóna, detektor, pumpy, automatický podávač vzoriek). Toto vám zaistí, že akákoľvek analýza môže byť kedykoľvek zopakovaná.

Verzie pre akékoľvek potreby

MagIC Net je dostupný v štyroch rôznych verziách.
 • MagIC Net Professional podporuje kompletný sortiment Metrohm iónových chromatografov, automatických podávačov vzoriek a ďalších modulov pre Metrohm inline prípravu vzoriek a prácu s kvapalinami. 
 • MagIC Net Multi je verzia klient-server nášho chromatografického softvéru. MagIC Net Multi môže byť nainštalovaný na troch počítačoch, dostupné sú aj prídavné licencie. Toto umožňuje centrálne spravovanie používateľov a záloh.
 • MagIC Net Compact ovláda jedno zariadenie Compact IC s jedným detektorom a jedným automatickým podávačom vzoriek. MagIC Net Compact je plne v súlade s nariadeniami FDA.
 • MagIC Net Basic ovláda zariadenia 883 Basic IC plus, eco IC a 863 IC Compact Autosampler, systém vyvinutý pre rutinnú analýzu vôd a s ohľadom na požiadavky školenia a vzdelávania.

Inteligentný hardvér

Akonáhle zapnete váš iónový chromatograf Metrohm, funkčné prvky (separačné kolóny, čerpadlá a detektory) sú zaregistrované do Magic Net a sú po celú dobu sledované. Ak sa niektorý z parametrov systému dostane mimo špecifikáciu, dostanete správu vo forme zrozumiteľného textu, ktorý vás upozorní prijať príslušné opatrenia. Takéto správy sa spúšťajú napr. v týchto prípadoch:

 • Ak počet nástrekov prekročí stanovený limit.
 • Ak kontrolný štandard nedosiahne požadovanú výťažnosť. Systém je potom automaticky rekalibrovaný.
 • V prípade, že je potrebný servis niektorého z komponentov.
 • V prípade, že končí doby použiteľnosti ktoréhokoľvek štandardu alebo pomocného roztoku. 

Na stiahnutie

The software layout is very clear. Loading and working with data from the database is very easy.
Yongfu Shi, Fishery Products Quality Inspection and Test Center, China