Karl Fischer titrácia

Metrohm a Karl Fischer titrátor:
dlhá história úspechu

Ohliadnuc sa za pol storočím skúseností s Karl Fischer titrátormi, Metrohm výrazne ovplyvnil to, ako sú coulometrické stanovenia vody a volumetrické stanovenia vody vnímané dnes.

Spoznajte naše produkty, ktoré sú tu aby vám pomohli riešiť výzvy, s ktorými sa pri analýzach stretávate:

  • Volumetrické KF prístroje pre nizke až vysoké obsahy vody
  • Coulometrické prístroje pre nízke a stopové obsahy vody
  • Príprava vzoriek použitím Karl Fischer metódy s pecou
  • Možnosti automatizácie a iné

KF elektródy

Metrohm ponúka vhodné indikačné a generátorové elektródy pre Karl Fischer titrátory.

Viac …

Na stahnutie