Karl Fischer coulometers: titrators for low water content analysis

Coulometrická Karl Fischer titrácia je ideálnou metódou pre stanovenie nízkeho obsahu vlhkosti a vody vo vzorkách (s obsahom vody 0,001 až 1%).

Náš sortiment coulometrov si poradí s akýmikoľvek požiadavkami a je možné ho spojiť s metódou KF pece pre komplikované vzorky.

Volumetric and coulometric Karlf Fischer titrator for water content determination with operator

Hlavné vlastnosti

  • Stanovenie obsahu stopových množstiev vody v rozsahu od 0,001 do 1%
  • Coulometre pre všetky požiadavky: samostatné a počítačom riadené možnosti
  • Možnosti využitia metódy s pecou pre komplikované vzorky
  • Membránové a diafragmové generátorové elektródy
  • Prístroje v súlade s 21 CFR časť 11

Príprava vzorky a automatizácia pre coulometrickú KF titráciu

Pre kompikované vzorky, napr. pevné vzorky alebo ťažko rozpustné vzorky, môžete použiť metódu s KF pecou. Pri tejto metóde sa vzorka ohrieva v peci, kým sa neuvoľní voda a vodná para sa prenesie do titračnej nádoby na meranie.

Ponúkame manuálne pece a automatizované meniče vzoriek s integrovanými pecami na zvýšenie priepustnosti vzorky.

> Viac o príprave vzoriek na KF titráciu

Stanovenie obsahu vody v súlade so štandardmi: prehľad

Zoznam štandardov, ktoré odporúčajú coulometrickú Karl Fischer titráciu ako vhodnú metódu na stanovenie obsahu vody:

Štandard Názov
ASTM D890 Standard Test Method for Water in Liquid Pine Chemicals
ASTM D1123 Standard Test Method for Water in Engine Coolant Concentrate by the KF Reagent Method
ASTM D1533
Standard Test Method for Water in Insulating Liquids by Coulometric KF Titration
ASTM D3401
Standard Test Methods for Water in Halogenated Organic Solvents and Their Mixtures
ASTM D4928
Standard Test Method for Water in Crude Oils by Coulometric Karl Fischer Titration
ASTM D5460 Standard Test Method for Rubber Compounding Materials - Water in Rubber Additives
ASTM D6304 Standard Test Method for Determination of Water in Petroleum Products, Lubricating Oils, and Additives by Coulometric KF Titration
ASTM D7923 Standard Test Method for Water in Ethanol and Hydrocarbon Blends by Karl Fischer Titration
ASTM E1064 Standard Test Method for Water in Organic Liquids by Coulometric Karl Fischer Titration
DIN EN ISO 12937 Petroleum products - Determination of water - Coulometric KF titration method
ISO 10337 Crude Petroleum - Determination of water - Coulometric KF titration method
UOP 481-10 Water in Liquid Hydrocarbons, and Heavy Hydrocarbons by Vaporizer, using Coulometric Titration
USP 
<921> Method 1c
EP
2.5.32 Water: Micro Determination