KF Ti-Touch a automatizovaná príprava vzorky: pohodlné a jednoduché

Titrátor KF Ti-Touch je možné kombinovať so zariadením 885 Compact Oven Sample Changer čoho výsledkom je automatizovaný systém s výnimočne malým pracovným priestorom a veľmi jednoduchým ovládaním. 

Pomocou uvedeného podávača vzoriek je možné automatizovať termálnu prípravu vzoriek a šetriť tak čas aj priestor pri analýze obsahu vody vo Vašich vzorkách.

Automated thermal sample preparation for coulometric and volumetric Karl Fischer titration with KF Ti-Touch titrators

Hlavné výhody

  • Viac analyzovaných vzoriek, vyššia presnosť a menej manuálnych úkonov
  • Samostatné zariadenie zaberajúce malý pracovný priestor
  • Jednoduché použitie vďaka zabudovanému ovládaciemu panelu

Jednoduché a čisté riešenie pre komplikované vzorky

Nepriame stanovenie využívajúce pec je vhodné pre vzorky, ktoré nie je možné priamo titrovať napr. z dôvodov: 

  • horšej rozpustnosti,
  • uvoľňovania vodu len pri zvýšenej teplote alebo
  • reakcie s KF činidlami.
Princípom tejto metódy je zahrievanie vzorky, pričom sa uvoľnená voda prenáša do titračnej nádobky plynnou fázou. To znamená, že do kontaktu s KF roztokmi v titračnej nádobke sa dostáva iba uvoľnená voda, vďaka tomu nedochádza ku kontaminácii elektródy a titračnej nádobky. Okrem toho sú výsledky spoľahlivejšie, keďže sú vylúčené pamäťové efekty.

Maximálna úspora času na minimálnom priestore

Automatizovaná príprava vzorky umožňuje úsporu času vďaka eliminácii manuálnych operácií. 

Okrem toho, automatizovanou prípravou vzoriek sa zvyšuje presnosť výsledkov stanovení, keďže je každá vzorka spracovaná presne rovnakým spôsobom.

Obe zariadenia – titrátor KF Ti-Touch aj podávač vzoriek 885 Compact Oven Sample Changer sú veľmi kompaktné. Na veľmi malom pracovnom priestore tak získate plnú automatizáciu s výraznou úsporou času.

Jednoduché ovládanie vďaka integrovanému ovládaciemu panelu

Pre správne fungovanie 885 Compact Oven Sample Changer nie je potrebná komplikovaná inštalácia či nastavenie parametrov. 

Jednoducho sa pripojí k titrátoru KF Ti-Touch a natavenie je veľmi rýchle – jediné parametre, ktoré je potrebné definovať sú teplota pece a hodnota prietoku plynu.

Ušetrite peniaze a minimalizujte odpad s opakovane použiteľnými vialkami

Vialky so závitovým uzáverom, ktoré sa používajú so zariadením 885 Compact Oven Sample Changer sú opakovateľne využiteľné. 

Jediná časť, ktorú je potrebné vymieňať je septum. To znamená, že minimalizujete odpad produkovaný vo Vašom laboratóriu a šetríte peniaze, ktoré by ste inak minuli na nové vialky.

Na stiahnutie