KF Titrando

Či potrebujete vo vašej vzorke stanoviť stopové koncentrácie vody alebo je voda hlavnou zložkou, automatické titrátory Karl Fischer z rady Titrando bez problémov zastrešia rozsah takýchto činností. 

Coulometrické a volumetrické KF titrátory sa prispôsobia vašim nárokom a ponúkajú inteligentné riešenia pre jednoduchšiu, rýchlejšiu a bezpečnejšiu prácu.

  • Možnosť ovládania pomocou titračného softvéru tiamo
  • Riešenia automatizácie a prípravy vzoriek
  • Obmedzenie styku obsluhy s činidlami počas ich výmeny
  • A omnoho viac

KF Titrando with Touch Control and operator

Hlavné výhody

  • Presné stanovenie akéhokoľvek obsahu vody (0.001 do 100%)
  • Ovládanie pomocou softvéru tiamo  v plnej zhode s predpismi
  • Coulometre s automatickým štartom titrácie a možnostou výmeny roztokov
  • Volumetrické titrátory s inteligentnými byretami

KF Titrando (14)

Zobraziť všetky systémy: KF Titrando (14)

Špičkové KF titrátory pre akékoľvek obsahy vody a požiadavky

Automatické KF titrátory z rodiny Titrando splnia aj náročné požiadavky. 

Podobne ako potenciometrické titrátory série Titrando, tak aj verzie Karl Fischer ponúkajú vynikajúcu presnosť merania a množstvo ďalších funkcií, ktoré splnia aj tie najvyššie očakávania. 

Z nášho portfólia KF titrátorov si určite vyberiete. V ponuke sú volumetrické titrátory, coulometrické titrátory a aj kombinované titrátory, ktoré umožňujú analýzu vzorky s obsahom vody v rozsahu od 0.001 do 100%.

KF volumetrický a coulometrický titrátor 852 Titrando a 900 Touch Control

KF Titrando: podľa vašich predstáv

Titrátory Karl Fischer, zo série Titrando sa dajú nastaviť na mieru, presne podľa vašich špecifických požiadaviek. 

Môžu sa používať ako samostatné titrátory, alebo sa dajú integrovať do sieťových systémov. Ovládanie je optimalizované pre obidva varianty: pohodlné ovládanie cez panel Touch Control s dotykovým displejom, alebo cez počítač, za pomoci softvéru tiamo, ktorý vám umožní naplno využiť potenciál titračných systémov Titrando.
naplno.

Použivateľ vykonáva KF stanovenie vody s titrátorom Titrando a softvérom tiamo

KF Titrando coulometrický titrátor: bezpečný a pohodlný

Coulometrické stanovenie vody pomocou KF titrátora Titrando, prináša množstvo výhod, pohodlné používanie a vyššiu bezpečnosť práce. 

Tento titrátor automaticky rozozná pridanie novej vzorky a ihneď spustí stanovenie. Pre vyššiu bezpečnosť obsluhy je možné automatizovať aj výmenu činidiel. Stačí coulometrický titrátor Titrando prepojiť s byretami typu Dosino. Po automatizácii už nebudete musieť otvárať coulometrickú nádobku a prichádzať tak do priameho kontaktu s jedovatými alebo škodlivými činidlami.

KF koulometer 852 Titrando a 900 Touch Control pre stanovenie stopových koncentrácií vody

KF Titrando volumetrický titrátor: inteligentný a pohodlný

Volumetrický titrátor Titrando je možné používať v kombinácii s inteligentnými byretami typu Exchange Unit, alebo s najnovším typom Dosing Unit. 

Všetky typy byriet majú zabudovaný pamäťový čip s dôležitými údajmi (ako napr. faktor roztoku, expirácia činidla, expirácia faktora, atď). Táto funkcia zabezpečuje vyššie pohodlie a bezpečnosť pri práci, keďže tieto údaje nemusia byť zadávané manuálne, a tým je minimalizovaná chybovosť. Byrety typu Dosino umožňujú 100% vyprázdnenie obsahu byrety späť do zásobnej fľaše. Tým dokážete ušetriť náklady na drahé činidlá.

Volumetrický titračný systém pre stanovenie obsahu vody Titrando a dotykové obládanie 900 Touch control

MATi systémy: predkonfigurované systémy pre špecifické aplikácie

Automatizácia prináša vysokú flexibilitu a nový rozsah možností. Vy sa však nemusíte zaoberať správnou konfiguráciou titrátora, byriet, elektród, podávača vzoriek či ďalšieho príslušenstva. 

Toto všetko sme už spravili za vás. Naše MATi systémy sú komplexné balíčky, ktoré obsahujú všetko potrebné pre vašu špecifickú aplikáciu.

Plne automatický titračný systém obsahujúci volumetrický Karl Fisher titrátor pre stanoveno obsahu vody a podávač vzoriek

Titračný softvér tiamo

Výnimočne jednoduché použitie, úplná sledovateľnosť, účinné spravovanie databáz, slovenská lokalizácia.

Toto je tiamo!

Možnosti automatizácie

Zistite ako môžete zvýšiť efektivitu a redukovať náklady vo vašom laboratóriu pomocou automatizovaných riešení od Metrohmu.

Automatizácia

Príprava vzorky

Metrohm ponúka široké spektrum techník pre prípravu vzorky na stanovenie obsahu vody.

Viac informácií
Titrandos have a very good reliability, accuracy, and precision.
V. Goodwin, National Metal and Material Technology Center (MTEC), Thailand