Automatizovaná príprava vzorky pre KF titrátory Titrando

V prípade, že pracujete s veľkým množstvom vzoriek, ktoré nie je možné titrovať priamo coulometricky či volumetricky, potom ideálnym riešením môže byť automatizovaná tepelná príprava vzorky pomocou podávača vzoriek s pecou od firmy Metrohm. 

Automatizovanou prípravou vzorky a titráciou šetríte cenný čas a zvyšujete presnosť a porovnateľnosť výsledkov.

KF titrator with automated sample preparation and operator

Hlavné výhody

  • Ušetrite čas eliminovaním manuálnych činnosti
  • Spoľahnite sa na vysokú presnosť vďaka vyhrievaným hadičkám.
  • Profitujte z vyššej funkcionality vďaka softvérovému ovládaniu.
  • Používajte vlastný typy vialiek vďaka prispôsobiteľnému systému.

Automatizácia pre KF Titrando (4)

Jednoduché a čisté riešenie pre komplikované vzorky

Metóda s pecou Vám umožňuje analyzovať vzorky, ktoré nie je možné priamo titrovať. 

Dôvody môžu byť rôzne, napríklad:

  • vzorka sa jednoducho nerozpúšťa,
  • vzorka uvoľňuje vodu len pri vyšších teplotách, alebo
  • vzorka reaguje s KF činidlami.

Metóda s pecou využíva princíp zahrievania vzorky a prenos uvoľnenej vody do titračnej nádobky plynnou fázou. Keďže sa do kontaktu s KF roztokom dostáva len voda, predchádza sa tak kontaminácii titračnej nádobky a elektródy, čo vylučuje pamäťové efekty, ktoré by mohli skresľovať výsledky.


Detail KF pece s podávačom vzoriek 874 USB Oven sample processor

Vyššia presnosť v kratšom čase

Pomocou podávača vzoriek s pecou od Metrohmu ušetríte svoj drahocenný čas a pritom získate lepšie výsledky. 

Vzorka je vo vzduchotesne uzatvorenej vialke, to znamená, že obsah vody zostáva nezmenený. Okrem toho majú podávače vzoriek vyhrievané aj hadičky. Nedochádza tak ku kondenzácii v hadičkách, ale všetka uvoľnená voda je transportovaná do titračnej nádobky.


Samostatný, kompakný, jednoduchý: 885 Compact Oven Sample Changer

S veľmi malým pôdorysom a integrovaným ovládacím panelom pre samostatnú obsluhu umožňuje zariadenie 885 Compact Oven Sample Changer pohodlnú prácu a ľahké ovládanie. Musíte zadať len dva parametre – teplotu pece a prietok plynu.
KF podávač vzoriek s pecou 885 Compact Oven Sample Changer

Šikovný a prispôsobiteľný: 874 USB Oven Sample Processor

874 USB Oven Sample Processor je to pravé zariadenie pre Vás, pokiaľ hľadáte vyšší stupeň flexibility a funkčnosti. 

Spolu s titrátorom je toto zariadenie ovládané pomocou softvéru tiamo . Umožňuje Vám stanoviť optimálnu teplotou pre neznáme vzorky zaznamenávaním teplotnej krivky. Máte možnosť využívať aj automatizovanú výmenu roztokov, čím predchádzate manuálnemu otváraniu titračnej nádobky a vystavovaniu sa toxickým chemikáliám.
Chcete používať vlastné vialky? Radi Vám umožníme využívať zariadenie s pecou upravenou podľa Vašich požiadaviek.


Na stiahnutie

The Metrohm system is easy to operate and saves us a lot of time.
Lin Li, Oil Analysis Laboratory, WesTrac China