KF Titrino Coulometer

831 Coulometer má výbornú reputáciu vďaka svojej spoľahlivosti a presnosti. 

Tento nenákladný, časom overený coulometrický titrátor vám umožní jednoduchým a pohodlným spôsobom analyzovať vzorky s nízkym obsahom vody (0,001 až 1%).

KF Titrino Coulometer

Hlavné výhody

  • Praktický a bezpečný: automatická výmena činidla s Dosino
  • Všestranný: samostatný alebo ovládaný softvérom
  • Prispôsobiteľný: možnosti automatizovanej prípravy vzorky

Coulometrické stanovenie vody: spoľahlivo a presne

831 Coulometer sa osvedčil ako veľmi spoľahlivý KF coulometrický titrátor. 

Je dostupný za atraktívnu cenu a vykonáva vysoko presné stanovenie obsahu vody, aj na úrovni stopových analýz.

731 koulometer

Prevádzka sa sústredila len na to najdôležitejšie

Pretože tieto coulometere pracujú s Dosinami, výmena KF roztoku sa vykoná jediným stlačením tlačidla. 

Pre ďalšie uľahčenie prevádzky majú tieto prístroje dva ovládacie režimy: štandardný a expert. V štandardnom režime sú k dispozícii iba funkcie potrebné na rutinnú prácu.

Byrety typu Doaing Unit

Flexibilný systém podľa vašich požiadaviek

Tento coulometer ponúka vysokú mieru flexibility. 

Môžete si vybrať medzi generátorovou elektródou s diafragmou alebo bez. A môžete sa rozhodnúť, či chcete pracovať na ovládacom paneli prístroja alebo využiť prakticky neobmedzené ovládanie pomocou softvéru tiamo.

Logo tiamo softvér

Odstránenie vody zo vzorky

V niektorých prípadoch nie je možná priama titrácia, napríklad:

  • pretože vzorka uvoľňuje vodu iba pri vyšších teplotách, 
  • pretože sa vzorka zle rozpúšťa, alebo 
  • pretože reaguje s KF činidlom.

Použitie piecky alebo azeotropická destilácia sú možné riešenia. Tieto metódy zahŕňajú zahrievanie a odparovanie vody obsiahnutej vo vzorke a jej prevod do titračnej cely. Metrohm ponúka rôzne pre tieto metódy na riešenia prípravu vzoriek.

Schéma práce Karl Fischer pece

O krok ďalej: automatizované využitie piecky

Ak pracujete s veľkým počtom vzoriek, tak prečo nevyužiť automatizovanú prípravu vzorky?
Metrohm ponúka dva podávače vzoriek s integrovanou pieckou. V závislosti na vašich požiadavkách, máte na výber medzi kompaktným podávačom vzoriek ovládaným cez ovládací panel a väčším, ktorý je riadený softvérom.
KF pec s podávačom vzoriek 885 Compact Oven Sample Changer

Na stiahnutie

The Metrohm system is easy to operate and saves us a lot of time …
Lin Li, Manager Oil Analysis Laboratory, WesTrac China