Automatizovaná príprava vzorky pre Titrino Coulometre

V prípade, že pracujete s veľkým počtom vzoriek, ktoré nie je možné titrovať priamou metódou coulometricky alebo volumetricky ideálnym riešením môže byť automatizovaná tepelná príprava vzorky pomocou podávača vzoriek s pecou firmy Metrohm. 

Automatizovanou prípravou vzorky a následnou titráciou sšetríte svoj cenný čas a zvyšujete presnosť a porovnateľnosť výsledkov.

KF Titrino Coulometer

Hlavné výhody

  • Ušetrite čas elimináciou manuálnych krokov
  • Spoľahnite sa na vysokú presnosť vďaka vyhrievaným hadičkám.
  • Profitujte z vyššej funkčnosti vďaka softvérovému ovládaniu.
  • Používajte vlastný typy vialiek vďaka prispôsobiteľnej konštrukcii.

Automatizácia pre Titrino Coulometer (4)

Jednoduché a čisté riešenie pre komplikované vzorky

Metóda s pecou Vám umožňuje analyzovať vzorky, ktoré nie je možné priamo titrovať. 

Dôvody môžu byť rôzne, napríklad preto že:
  • vzorka sa jednoducho nerozpúšťa,
  • vzorka uvoľňuje vodu len pri vyšších teplotách alebo
  • vzorka reaguje s KF činidlami.
Metóda s pecou využíva princíp zahrievania vzorky a prenos uvoľnenej vody do titračnej nádobky plynnou fázou. Keďže sa do kontaktu s KF roztokom dostáva len voda, predchádza sa tak kontaminácii titračnej nádobky a elektródy, čo vylučuje pamäťové efekty, ktoré by mohli skresľovať výsledky.
Schéma Karl Fischer pece

Vyššia presnosť v kratšom čase

Pomocou podávača vzoriek s pecou od Metrohmu ušetríte svoj drahocenný čas - pričom získate lepšie výsledky. 

Vzorka je vo vzduchotesne uzatvorenej vialke, to znamená, že obsah vody zostáva nezmenený. Okrem toho majú podávače vzoriek vyhrievané aj hadičky. Nedochádza tak ku kondenzácii v hadičke, ale všetka uvoľnená voda je transportovaná do titračnej nádobky.

Samostatné, priestor šetriace, jednoduché riešenie: 885 Compact Oven Sample Changer

S veľmi malým pôdorysom a integrovaným ovládacím panelom pre samostatnú obsluhu umožňuje zariadenie 885 Compact Oven Sample Changer pohodlnú prácu a ľahké ovládanie. Je potrebné zadať len dva parametre – teplotu pece a prietok plynu. 
Podávač vzoriek s pecou 885 Copact Oven Sample Changer

Dômyselné a prispôsobiteľné zariadenie: 874 USB Oven Sample Processor

74 USB Oven Sample Processor je to pravé zariadenie pre Vás, pokiaľ hľadáte vyšší stupeň flexibility a funkčnosti. 

Spolu s titrátorom je toto zariadenie ovládané pomocou softvéru tiamo. Umožňuje Vám stanoviť s optimálnu teplotou pre neznáme vzorky a to zaznamenaním krivky uvoľňovania vody v závislosti od teploty. Máte možnosť využívať aj automatizovanú výmenu roztokov, čím predchádzate otváraniu titračnej nádobky a vystavovaniu sa toxickým chemikáliám.
Chcete používať vlastné vzorkovacie nádobky? Radi Vám umožníme využívať zariadenie s pecou upravenou podľa Vašich požiadaviek.

874 USB Oven Sample Processor - podávač vzoriek s pecou pre KF

Na stiahnutie