870 KF Titrino plus a 899 Coulometer: základný titrátor pre stanovenie vody

Metrohm ponúka sériu základných volumetrických a coulometrických titrátorov na stanovenie obsahu vlhkosti (vody) vo vzorkách: titrátor 870 KF Titrino Plus a coulometrický titrátor 899 Coulometer. 

Tieto titrátory majú malé rozmery, sú presné a robustné. Môžete si vybrať vhodný titrátor v závislosti na tom, či vaše vzorky obsahujú vysoké alebo nízke koncentrácie vody.

KF Titrino plus

Hlavné výhody

  • volumetrický a coulometrický titrátor s malými rozmermi
  • vynikajúci pomer cena / výkon
  • KF coulometer na batérie vhodný na mobilné analýzy
  • automatický štart coulometrickej titrácie po pridaní vzorky

KF Titrino plus (3)

Dobré veci prichádzajú v malých baleniach

KF Titrino plus prístroje sú veľmi kompaktné a zaberajú veľmi málo miesta. 

Titrátor 899 Coulometer má napríklad integrované miešadlo a tým pádom má ešte menšie rozmery.

899 Karl Fischer koulometer

Hodnota za peniaze

Tieto základné titrátory ponúkajú vysokú hodnotu za peniaze. 

Rovnako ako všetky Metrohm titrátory, sú vybavené meracím rozhraním s vysokým rozlíšením, ktoré vám poskytne vynikajúcu presnosť za nízku cenu.

Karl Ficher volumetrický titrátor 870 KF Titrino Plus s miešadlom

Priamo, efektívne, jednoducho

Tieto prístroje sú určené na rutinnú prevádzku a majú jednoduché užívateľské rozhranie. 

To znamená, že veľmi rýchlo nájdete spôsob ako s nimi pracovať. Navyše metódy na prístrojoch sú vopred naprogramované. Ak chcete spustiť analýzu stačí len stlačiť tlačidlo. Pre ešte väčšie uľahčenie prevádzky máte možnosť pripojiť klávesnicu alebo počítačovú myš.

Detail Karl Fischer titrátora 870 KF Titrino Plus

Príprava vzorky: riešenia aj pre najzložitejšie vzorky

Dostať vodu zo vzorky nie je vždy ľahké. 

A to hlavne v prípadoch, keď je vzorka tuhá, ak sa objavia vedľajšie reakcie alebo v prípade, že voda sa uvoľňuje len pomaly alebo iba pri vyšších teplotách. V týchto prípadoch Metrohm ponúka rôzne možnosti prípravy vzorky:

  • Polytron - vysoko účinný mixér pre homogenizáciu pevných vzoriek 
  • Metóda s pecou na odparenie vlhkosti zo vzorky. Ak používate 899 coulometer je túto metódu možné dokonca automatizovať pomocou 855 Compact Oven Sample Changer.
  • KF destilátor v prípade, ak nie je ani priama titrácia ani použitie piecky možné. Rozpúšťadlo sa pridá ku vzorke a zmes sa zahrieva. Voda sa odparuje spolu s rozpúšťadlom a táto azeotropická zmes sa analyzuje.
KF titračný systém pozostávajúci z 885 Compact Oven SC a 899 Coulometer

Titrátor 870 KF Titrino plus: viac komfortu a bezpečnosti pre volumetrciké titrácie

Karl Fischer titrátor KF Titrino plus je vhodný pre analýzu vzoriek s obsahom vody v rozmedzí 0,1 - 100%. 

Používa inteligentné byrety (výmenné jednotky), ktoré majú dôležité údaje, ako napríklad objem byrety a typ KF činidla uložené na čipe. Keďže tieto dáta sa prečítajú prístrojom, nemusíte sa obťažovať s ich zadávaním ručne.

S KF Titrino Plus sa KF titrácie stávajú bezpečnejšie. Pretečeniu činidla počas kondicionovania sa zamedzí príkazom v možnostiach kondicionovania. Navyše, pri výmene titračného roztoku už nemusíte otvárať titračnú nádobku – výmena roztoku sa vykonáva čerpadlom zabudovaným do titračného stojanu. Kontakt s činidlom je teda minimalizovaný.

Karl Fischer titrátor 870 KF Titrino Plus s operátorom

899 Coulometer: mobilita a bezpečnosť pre KF coulometrické titrácie

899 Coulometer je KF titrátor vhodný na meranie nízkych obsahov vody vo vzorke v rozmedzí 0,001 - 1%. 

V kombinácii s voliteľným akumulátorom Power Box sa coulometer stáva prenosným analyzátorom, čo znamená, že môžete vykonávať svoje analýzy kdekoľvek budete potrebovať. Akumulátor má dostatok energie na prevádzku coulometra na niekoľko hodín.

Okrem toho sa titrácia spustí automaticky akonáhle pridáte vzorku. Opakovanie titrácie z dôvodu nestlačeného tlačidla štart je teda minulosťou.

899 KF koulometer s postavou na pozadí

Na stiahnutie

We got these titrators in 2004. All these instruments are in excellent condition.
Qing Zhou, technical manager of the analytical laboratory at Beijing Keju Chemical Materials Co. Ltd., China