OMNIS - Karl Fischer titrácia jednoduchšie a bezpečnejšie než kedykoľvek predtým

Metrohm znovu objavil volumetrickú Karl Fischer titráciu: Objavte OMNIS.

OMNIS je nové, plne integrované riešenie na stanovenie obsahu vody pomocou volumetrickej Karl Fischer titrácie od Metrohmu. Stanovenie vody vo vzorkách nebolo nikdy pohodlnejšie, bezpečnejšie a jednoduchšie.

 • Bezpečné: So všetkými chemikáliami sa manipuluje v rámci uzavretého systému, bez kontaktu s činidlami.
 • Jednoduché: Stanovenie obsahu vody sa spustí automaticky po vstreknutí vzorky.
 • Pohodlné: Karl Fischer činidlo je pridávané a odstraňované automaticky.
 • Rýchle: Jednoduchá a rýchla príprava vzoriek pomocou OMNIS Karl Fischer prístroja.

Hydranal™ Smart Reagents for OMNIS KF

Automated data transfer, end-to-end traceability, reduced chemical contact. Learn how Hydranal™ reagents make your work faster, better, and safer.
Learn more …

OMNIS sa spája s Cubis® II

Špičkový výkon a spoľahlivosť vďaka integrácii platformy OMNIS s laboratórnymi váhami Cubis® II od spoločnosti Sartorius.


Viac informácií …

Bezpečná KF titrácia s OMNIS

S OMNIS je Karl Fischer titrácia bezpečnejšia než kedykoľvek predtým. Kontakt s toxickými činidlami a rozpúšťadlami je eliminovaný:

 • Žiadny kontakt počas výmeny činidla vďaka adaptéru na kvapaliny 3S Liquid adapter
 • Všetky činidlá sa nachádzajú v uzavretom systéme
 • Použité činidlo je automaticky odstránené
 • Automatizované plnenie a vyprázdňovanie titračnej nádobky
OMNIS Karl Fischer titrator for safe water content determination without contact with KF reagent
 • Viac o bezpečnej titrácii …

Jednoduchá KF titrácia s OMNIS

S OMNIS je volumetrické stanovenie obsahu vody jednoduchšie než kedykoľvek predtým. Tento systém sa postará o množstvo úloh, ktoré ste zvykli robiť ručne:

 • Titrácia sa spustí automaticky
 • Po meraní sa použitá vzorka automaticky odstráni
 • Titračná nádobka je automaticky pripravená na ďalšie stanovenie
Automatic titration start with OMNIS KF for volumetric Karl Fischer titration
 • Viac o jednoduchej titrácii

Rýchla KF titrácia s OMNIS

Otvorenie vrchnáku - titrácia - uzavretie - opakovanie - všetko vykonané automaticky

Zefektívnenie práce v laboratóriu pomocou OMNIS automatizácie. Pripojte k vášmu OMNIS Karl Fischer titrátoru podávač vzoriek – a systém sa stáva takmer 100% autonómnym. Jednoducho priebežne pridávajte vzorky a stlačte štart. Kompletná analýza je potom vykonaná automaticky, vrátane otvárania a zatvárania nádobiek so vzorkami.

 • Jednoduchá a rýchla príprava vzoriek (úspora času až do 25%)
 • Vzorky sú chránené pred vplyvmi prostredia
 • KF Dis Cover - automatická manipulácia s vrchnákom
 • Pracovné stanice pracujú paralelne (o 40% rýchlejšie než sekvenčné stanovenie)
 • Viac o rýchlej titrácii

A to nie je všetko: hlavné výhody analytickej platformy OMNIS

OMNIS softvér: Zameraný na lepší zážitok pre používateľa

Analytická platforma OMNIS využíva inovatívny a intuitívny softvér. Tento softvér vám poskytuje podporu vo forme funkcií, ako sú príkazy, vstavaná nápoveda, kontroly systému a indikátory stavu systému.

Ďalšie informácie o softvéri

Zvýšte úroveň vášho systému: Pridaním modulov a funkcií

OMNIS vám umožňuje rozširovať váš systém, podľa potreby. Začnite s jedným titrátorom, a dávkovacie moduly, titračné moduly a podávač vzoriek môžete pridať vtedy, kedy ich potrebujete.

Ďalšie informácie o modularite

Viac vzoriek? Jednoducho rozšírte váš systém

Vašu analýzu začnite s OMNIS Sample Robot s jednou pracovnou stanicou. Jednoduchým pridaním ďalšej, k už existujúcemu systému, rapídne zvýšite výkon. Systém so štyrmi paralelnými pracovnými stanicami vám dokáže ušetriť až 60% času v porovnaní so systémom s jednou pracovnou stanicou.

Ďalšie informácie o automatizácii
OMNIS Karl Fischer titrator with sample robot for automated water content determination

Downloads

Čo je volumetrická Karl Fischer titrácia?

Karl Fischer titrácia je metóda na stanovenie vlhkosti, ktorá je špecifická pre vodu. Na rozdiel od iných metód, napríklad sušiacich pecí alebo infračervených lámp, Karl Fischer titrátory stanovia skutočný obsah vody vo vzorke, zatiaľ čo iné metódy stanovujú všetky prchavé zložky odparované vplyvom tepla.

Jednou z hlavných výhod Karl Fischer titrácie je, že stanovenie obsahu vody zvyčajne trvá len niekoľko minút, v porovnaní s niekoľkými hodinami pri technikách sušenia.

Karl Fischer titrácia je zaužívaná a široko používaná analytická metóda. Je napríklad referenčnou metódou zmienenou v mnohých národných a medzinárodných štandardoch, aplikovateľnou vo všetkých odvetviach.