Meranie stability

Je prakticky nemožné posúdiť starnutie vzorky na základe jej stavu v jednom okamihu. 

To je dôvod, prečo vám Metrohm ponúka meracie prístroje, ktoré umožňujú vykonávať automatické testy akcelerovaného starnutia prírodných olejov a tukov, potravín,  kozmetiky obsahujúcej tuk, bionafty, FAME, a polymérov obsahujúcich chlór, ako napr. PVC. Počas týchto skúšok sa rozkladné reakcie, ktoré prebiehajú vo vzorkách – napr. rozklad vzoriek oxidáciou alebo tepelnou degradáciou - sú reprodukované pri zvýšených teplotách a tým sa výrazne zrýchlia. 

Meria sa indukčný čas, tiež známy ako index oxidačnej stability (OSI) alebo v prípade polymérov doba stability. Nižšie si môžete prezrieť Metrohm prístroje pre vyššie uvedené typy vzoriek. Všetky tieto systémy sú v súlade s národnými a medzinárodnými normami pre meranie stability.


StabNet softvér

Jednoducho ovládateľný merací softvér pre ovládanie zariadenia, zber údajov, výpočet výsledkov a správu dát.

Viac informácií ...

PTT Chemical Public Company Ltd., Thailand

"We have been using Metrohm instruments for 20 years. […] Metrohm instruments are very good in terms of reliability and precision. Moreover, Metrohm supports us with good after-sales service."

Nakul Ketkeaw, vice
president of the Laboratory Service Center of PTT Chemical Public Company Ltd., Thailand