Biodiesel Rancimat

893 Professional Biodiesel Rancimat sa používa na stanovenie oxidačnej stability bionafty (metylesterov mastných kyselín, v skratke MERO) a zmesí bionafty. 

Zvýšená teplota a nepretržitý prúd vzduchu cez vzorky urýchľujú proces starnutia. Meria sa čas, ktorý uplynie až pokým nezačne prebiehať oxidácia vysokou intenzitou - indukčný čas alebo index oxidačnej stability (OSI). 

Táto metóda je v súlade s národnými a medzinárodnými normami a je veľmi ľahko vykonať v neposlednom rade aj vďaka modernému jednoducho ovládateľnému softvéru StabNet.

893 Professional Biodiesel Rancimat

Hlavné výhody

  • V súlade s normami EN 14112, 15751 a EN 16568
  • Používateľky príjemný softvér StabNet na ovládanie prístroja, vyhodnocovanie výsledkov a správu dát
  • Paralelná analýza až ôsmich vzoriek
  • Farebný displej na prístroji poskytuje prehľad o stave vo všetkých meracích pozíciách
  • Analýza každej vzorky môže byť spustená samostatne, priamo na prístroji

Zabezpečenie kvality bionafty a zmesí bionafty

Metylestery mastných kyselín sa pomaly oxidujú vzdušným kyslíkom pričom výsledné oxidačné produkty môžu spôsobiť poškodenie spaľovacích motorov. 

Oxidačná stabilita je preto dôležitým kritériom kvality MERO. S Biodiesel Rancimatom môžete merať oxidačnú stabilitu MERO a ich zmesi s motorovou naftou. Tektiež sa môže byť použitý aj na preskúmanie účinnosti pridaných antioxidantov.  

> Pozrite sa ako sa meria oxidačná stabilita tu

 


Uzavretie meracej nádobky na 892 Biodiesel Rancimat

Stanovenie podľa národných a medzinárodných noriem

Skúšky oxidačnej stability s Biodiesel Rancimatom opisujú rôzne normy, vrátane tých, ktoré sú uvedené nižšie.

  • STN EN 14112 “Deriváty tukov a olejov. Metylestery mastných kyselín. Stanovenie oxidačnej stálosti (zrýchlená skúška oxidácie)”
  • STN EN 15751 “Automobilové palivá. Palivo metylestery vyšších mastných kyselín (FAME) a jeho zmesi s motorovou naftou. Stanovenie oxidačnej stálosti zrýchlenou oxidačnou metódou”
  • STN EN 16568 “Motorové palivá - Zmesi mastných kyselín metylesteru repkového oleja (MERO), s naftou - Stanovenie oxidačnej stability podľa rýchlo rastie oxidačné metódy pri 120 ° C.“


Normy

Zber, vyhodnotenie a archivácia dát s moderným softvérom StabNet

StabNet je riadiacim centrom pre Rancimat: všetky funkcie prístroja sú riadené pomocou PC softvéru. 

Popritom vyhodnocuje vaše výsledky, archivuje všetky stanovenia vo svojej vlastnej databáze a oveľa, oveľa viac.

> Prečítajte si viac o StabNet tu


Logo StabNet

Biodiesel Rancimat - viacúlohový

Biodiesel Rancimat má osem meracích polôh, štyri v každom z jeho dvoch nezávislých výhrevných blokov. 

Vzhľadom k tomu, že sú nezávislé, môže byť každý s nich nezávisle ohrievaný na inú teplotu. Každé jedno meranie môže byť spustené samostatne - priamo na prístroji - akonáhle sa vzorka vloží do niektorej pozície.


Štart merania na 892 Rancimat alebo 895 PVC Thermomat

Ovládajte všetky vaše merania stability jedným PC

Ak pracujete s vyšším počtom vzoriek, môžete na jedno PC pripojiť až štyri Rancimaty. 

To vám umožní analyzovať až 32 vzoriek naraz pomocou jedného počítača.

892 Rancimat so softvérom StabNet

Jednorázové reakčné nádoby - šetria čas, sú čisté a lacné

Biodiesel  Rancimat používa lacné jednorázové reakčné nádoby. 

To znamená, že nie je potrebné časovo náročné čistenie po každom meraní. Okrem úspory času a nákladov je vyššia aj reprodukovateľnosť výsledkov, pretože jednorazové nádoby eliminujú efekt krížovej kontaminácie.

Obsluha držiaca reakčnú nádobku pre meranie stability v Rancimate 892

Metóda akcelerovanej oxidácie

Meranie oxidačnej stability MERO s Biodiesel Rancimatom je spoľahlivá a osvedčená metóda.

Je založená na procese akcelerovaného starnutia vzorky prostredníctvom zvyšovania teploty a nepretržitého prúdu vzduchu prechádzajúceho vzorkou. Prúd vzduchu transportuje prchavé oxidačné produkty z nádoby vzorky do nádoby s destilovanou vodou. Vodivosť tejto vody je kontinuálne meraná. Vodivosť sa v tejto nádobe zvyšuje, akonáhle sa v nej objavia oxidačné produkty. Náhly nárast vodivosti - stanovený inflexným bodom na krivke - je indukčný čas.


893 Proffesional Biodiesel Rancimat

Na stiahnutie

We have been using Metrohm instruments for 20 years. […] Metrohm instruments are very good in terms of reliability and precision. Moreover, Metrohm supports us with good after-sales service.
Nakul Ketkeaw, vice president of the Laboratory Service Center of PTT Chemical Public Company Ltd., Thailand