Rancimat

892 Professional Rancimat stanovuje oxidačnú stabilitu prírodných tukov a olejov v ich čistej forme, rovnako ako potravín a kozmetiky obsahujúcich tuk za použitia zmámej Rancimat metódy. 

Urýchľuje proces starnutia vzorky jej vystavením teplu a zvýšeného množstva vzduchu a meria čas, ktorý uplynie do začiatku intenzívnej oxidačnej degradácie vzorky – indukčný čas alebo index oxidačnej stability (OSI). Na ovládanie, vyhodnotenie a správa dát sa používa na ovládanie jednoduchý a zabezpečený PC softvér StabNet.

892 Professional Rancimat with operator

Hlavné výhody

  • V súlade s normami, vrátane AOCS Cd 12b-92 a ISO 6886
  • Užívateľsky pohodlný softvér StabNet pre ovládanie prístroja, vyhodnotenie výsledkov a správu dát
  • Simultánna analýza až ôsmich vzoriek
  • Každá pozícia vzorky môže byť spustená samostatne a priamo na prístroji

Aplikácie pre kontrolu kvality a výskum.

Rancimat je najčastejšie používaný na meranie oxidačnej stability rastlinných a živočíšnych olejov a tukov a na posúdenie účinnosti antioxidantov.

Ďalšie aplikácie zahŕňajú meranie oxidačnej stability potravín s obsahom olejov a tukov ako sú instantné rezance, sušienky a orechy, ako aj kozmetických prípravkov, ktoré obsahujú tuky alebo oleje. 

> Pozrite sa, ako metóda Rancimat funguje

Stanovenia podľa národných a medzinárodných noriem

Metódu Rancimat popisujú rôzne normy, vrátane tých, ktoré sú uvedené nižšie.
  • AOCS Cd 12b-92 (AOCS - American Oil Chemists’ Society) Odber vzoriek a analýza komerčných tukov a olejov: Index stability oleja
  • ISO 6886 Živočíšne a rastlinné tuky a oleje - Stanovenie oxidačnej stability (zrýchlený oxidačný test) 
  • 2.4.28.2-93 Test stability tukov na autooxidáciu. CDM, Japonsko

Zber dát, vyhodnotenie a archivácia s moderným softvérom StabNet

StabNet je riadiacim centrom pre Rancimat: všetky funkcie prístroja sú riadené pomocou PC softvéru. 

Popritom vyhodnocuje vaše výsledky, archivuje všetky stanovenia vo svojej vlastnej databáze a oveľa, oveľa viac. Prečítajte si viac o StabNet tu

> Prečítajte si o StabNet

Logo StabNet

Rancimat - viacúlohový

Rancimat má osem meracích polôh, štyri v každom z jeho dvoch nezávislých výhrevných blokov. 

Vzhľadom k tomu, že sú nezávislé, môže byť každý s nich nezávisle ohrievaný na inú teplotu. Každé jedno meranie môže byť spustené samostatne - priamo na prístroji - akonáhle sa vzorka vloží do niektorej pozície.

Štart merania na 892 Rancimat alebo 895 PVC Thermomat

Ovládajte všetky vaše merania stability jedným PC

Ak pracujete s vyšším počtom vzoriek, môžete na jedno PC pripojiť až štyri Rancimaty. 

To vám umožní analyzovať až 32 vzoriek naraz pomocou jedného počítača.

892 Rancimat so softvérom StabNet

Jednorázové reakčné nádoby - šetria čas, sú čisté a lacné

Rancimat používa lacné jednorázové reakčné nádoby. 

To znamená, že nie je potrebné časovo náročné čistenie po každom meraní. Okrem úspory času a nákladov je vyššia aj reprodukovateľnosť výsledkov, pretože jednorazové nádoby eliminujú efekt krížovej kontaminácie.

 
Obsluha držiaca reakčnú nádobku pre meranie stability v Rancimate 892

Uznávaná metóda Rancimat

Rancimat metóda je osvedčený nástroj na stanovenie oxidačnej stability. 

Je založená na procese akcelerovaného starnutia vzorky prostredníctvom zvyšovania teploty a nepretržitého prúdu vzduchu prechádzajúceho vzorkou. Prúd vzduchu transportuje prchavé oxidačné produkty z nádoby vzorky do nádoby s destilovanou vodou. Vodivosť tejto vody je kontinuálne meraná. Vodivosť sa v tejto nádobe zvyšuje, akonáhle sa v nej objavia oxidačné produkty. Náhly nárast vodivosti - stanovený inflexným bodom na krivke - je indukčný čas.

892 Professional Rancimat

Na stiahnutie