Spektroskopické riešenia

Visual and near-infrared and Raman spectroscopy and spectrometers

Rýchlosť, všestrannosť, zameranie na aplikácie a súlad s predpismi - to je podstatou spektroskopických riešení Metrohm.

Naše odborné znalosti v oblasti spektroskopie siahajú viac než 50 rokov do minulosti a dokazuje ich mnoho patentov. Naše rozsiahle spektroskopické portfólio zahŕňa laboratórne analyzátory blízkej infračervenej spektroskopie (NIRS), ručné a prenosné Raman analyzátory pre množstvo aplikácií, napr. farmaceutické a forenzné, a tiež analyzátor na elementárnu analýzu laserom indukovanou plazmovou spektroskopiou (LIBS).

Pozrite si naše spektroskopické riešenia nižšie.

B&W Tek prenosné spektroskopické riešenia

B&W Tek je svetovým lídrom vo výrobe Raman spektrometrov a svojim zákazníkom dodal viac než 10 000 Raman spektroskopických riešení. Naša kompletná rada vysoko výkonných laboratórnych, prenosných a ručných Raman systémov ponúka špecifické riešenia či už pre vzdelávanie, pre výskumné laboratórium alebo pre analýzy priamo na nákladnej plošine.
  • Ručné Raman analyzátory na identifikáciu materiálov a verifikáciu pri kontrole kvality, forenznej analýze a práci v oblasti obrany a bezpečnosti
  • Prenosné Raman analyzátory na množstvo aplikácií
  • Ručné analyzátory pre indukovanú plazmovú spektroskopiu (LIBS) na identifikáciu jednoduchých solí

Predkalibrácie

Predkalibrácie softvéru NIR spektroskopie vám poskytnú okamžite aplikovateľné riešenia na stanovenie viacerých kvalitatívnych parametrov v rôznych odvetviach.

Ďalšie informácie …

NIRS Process Analyzers

Prostredníctvom sledovania procesu uľahčujú naše analyzátory rozhodovanie reálnom čase, a to aj v agresívnom prostredí

Ďalšie informácie...

Vision Air

Spektroskopický softvér pre ovládanie prístrojov a sieťovú prevádzku so samostatnými prostrediami pre rutinné merania a management.

Ďalšie informácie…

Vision

Spektroskopický softvér pre ovládanie prístrojov, správu dát a vývoj metód.

Ďalšie informácie…