B&W Tek ručné Raman analyzátory

Vývoj ručnej Raman spektroskopie zlepšil kontrolu kvality a skríning vzoriek, a to vďaka efektívnym, jednoducho ovládateľným analyzátorom, ktoré sa používajú priamo na mieste potreby.

Raman spektroskopia sa používa na priamu analýzu vzoriek bez potreby úpravy vzorky. Raman má jedinečnú schopnosť testovať priamo cez priehľadné obalové materiály, ako sú sklo alebo plast, a predstavuje tak rýchlu a jednoduchú metódu na identifikáciu materiálu a analýzu kdekoľvek je to potrebné. Ručné Raman spektrometre svojou prenosnosťou a intuitívnym ovládaním výrazne zvyšujú efektivitu, keďže eliminujú potrebu mokrej chémie a priestoru na vykonávanie analýz.

B&W Tek handheld Raman solutions

Hlavné vlastnosti

 • Nedeštruktívna identifikácia a verifikácia materiálu
 • Žiadna príprava vzorky
 • Analýza cez sklo alebo plast
 • Rýchle, jednoduché postupy
 • Vysoko citlivé spektrometre s reprodukovateľnými výsledkami
 • Intuitívny softvér s jednoduchým ovládaním na dotykovej obrazovke

Handheld Raman Solutions (6)

NanoRam 1064 Handheld Raman Spectrometer

BWT-840000953
The NanoRam-1064 is a high-performance handheld Raman Spectrometer for nondestructive identification and verification of incoming raw materials, including APIs, excipients, and intermediates, even when they are colored. Compact and agile, the NanoRam-1064 can be used by non-technical users to rapidly identify samples in the warehouse, on the loading ramp, in the field or lab, minimizing quarantine areas and expediting materials through the manufacturing lifecycle. Utilizing Raman technology, the NanoRam-1064 minimizes fluorescence, and can identify a larger range of samples, differentiating different grades of cellulose, polysorbate and Opadry®. Rapid incoming material testing with the NanoRam-1064 can be performed through transparent containers, all while maintaining sample volume and integrity. The NanoRam is fully compliant with the US FDA 21 CFR Part 11 and Part 1040.10, and can play an integral role in cGMP-compliant facilities. The NanoRam-1064 meets the requirements of Raman spectroscopy methods including the US Pharmacopeia <1120>, European Pharmacopeia 2.2.48, Japanese Pharmacopeia 2.26, as well as the People’s Republic of China Pharmacopeia Guidelines on Raman Spectroscopy. Raman is a well-recognized method for compliance with the PIC/S & GMP guidelines regarding 100% identity assurance for starting materials. Full training and support services are available, including IQ/OQ/PQ/DQ implementation services as well as method and/or new library development support.
Zobraziť všetky systémy: Handheld Raman Solutions (6)

Farmaceutická analýza: NanoRam

B&W Tek NanoRam handheld Raman spectrometers

NanoRam je ideálnym riešením pre identifikáciu a verifikáciu vstupných materiálov, at-line odber vzoriek, výstupnú kontrolu a detekciu falšovaných liekov.

Tento ručný Raman spektrometer ponúka laboratórny výkon na dlani. V priemysle sa tak stáva štandardom pre kontrolu kvality a boj proti falšovaniu.

> Viac informácií o NanoRam

Forenzná analýza: TacticID

B&W Tek handheld Raman analyzers

TacticID od spoločnosti B&W Tek je ideálny do terénu. Tento prístroj je určený na rýchlu, nedeštruktívnu chemickú identifikáciu, znižuje neistotu pri výkone služby a čas odozvy bezpečnostných pracovníkov, vrátane bezpečnostných jednotiek, tímov pyrotechnikov a zásahových jednotiek prichádzajúcich do styku s nebezpečnými látkami.

> Viac informácií o TacticID


NanoRam Raman na identifikáciu surovín

Robustný hardvér poskytuje vysokokvalitné dáta s nízkym šumom, čo vedie ku konzistentným a spoľahlivým výsledkom. NanoRam je vďaka systému s vysokým dynamickým rozsahom schopný identifikovať aj vzorky so slabým Raman signálom.
 • Široký spektrálny rozsah až 176 cm-1 pre viac spektrálnych dát na zlepšenie schopností identifikácie
 • Prenos metód a knižníc spektier medzi zariadeniami na celofiremnú implementáciu
 • Používateľom definované metódy a knižnica spektier, ktoré spĺňajú špecifické potreby analýz
 • Robustné algoritmy pre spoľahlivú verifikáciu materiálov
 • TE chladenie zlepšujúce stabilitu prístroja, rýchle merania, a poskytuje konzistentné a spoľahlivé výsledky

Chceli by ste sa dozvedieť viac o využití ručných Raman zariadení vo farmaceutickom priemysle?

Pozrite si tento webinár, v ktorom vám viac povedia Katherine z B&W Tek and Sulaf z Bournemouth University.


Na stiahnutie

TacticID Raman spektrometre na identifikáciu neznámych látok v oblasti bezpečnosti a ochrany

TacticID využíva laboratórne overenú Raman spektroskopiu, a umožňuje používateľom v reálnom čase identifikovať neznáme chemikálie, výbušniny, omamné a rôzne iné látky, pričom znižuje neistotu pri výkone služby a dobu odozvy bez toho, aby bola ohrozená integrita vzorky alebo reťazec dôkazov.

Prístroj je k dispozícii v dvoch verziách s rôznym príslušenstvom na odber vzoriek, pre zaručenie -flexibility pri identifikácii najrôznejších materiálov. TacticID Plus využíva všestrannú 785-nm laserovú excitáciu, zatiaľ čo s TacticID-1064 možno identifikovať ešte náročnejšie vzorky, vrátane farbených vzoriek.

TacticID handheld Raman spectrometers for hazmat adn drug identification

TacticID 1064 handheld Raman analyzer with 1064 nm wavelength, suitable for the identification of impure, colored, and darker substances, e.g., street-level drugs, narcotics, explosives, and hazardous chemicals.

TacticID GP Plus handheld Raman analyzer with 785 nm wavelength, suitable for fast identification of narcotics and chemicals.


Ďalšie vlastnosti TacticID

Prispôsobiteľné knižnice spektier

Pridávajte vami vytvorené položky do knižnice rýchlo a jednoducho, a zostaňte vždy o krok vpred pred novými hrozbami.

Bezpečnostné upozornenia na displeji

Obrazovka s výsledkami je podsvietená na červeno, žlto alebo zeleno - pre okamžité vizuálne bezpečnostné informácie. Okrem toho sa zobrazujú aj bezpečnostné informácie GHS a NFPA704.

Zabudovaný fotoaparát

Fotografujte priamo v teréne, a zaznamenajte všetky potrebné informácie o vzorke pomocou zabudovaného fotoaparátu; fotografie a poznámky sú zahrnuté v záverečnej správe o vykonanom teste.


Na stiahnutie