B&W Tek Laserom indukovaná plazmová spektroskopia (LIBS)

NanoLIBS je jediným ručným prístrojom pre laserom indukovanú plazmovú spektroskopiu, ktorý bol vyvinutý pre farmaceutické spoločnosti na verifikáciu jednoduchých solí ako vstupných surovín, napr. KBr, KCl, KI, NaCl, NaBr.

Hlavné funkcie

  • Softvér kompatibilný s 21 CFR časť 11
  • Analýza na dotykovej obrazovke
  • Rýchle výsledky v ručnom zariadení
  • Bezpečná analýza – bez potreby reagencií
  • Presná a dosledovateľná technológia elementárnej analýzy

Táto technika atómovej spektroskopie poskytuje elementárne spektrum, ideálne na identifikáciu monatomických iónových solí, ako sú KCl a NaCl, bez potreby reakčných činidiel alebo zdĺhavej prípravy vzoriek. Kompaktný a svižný systém NanoLIBS dokážu obsluhovať aj netechnici. Vhodný je na rýchlu identifikáciu vzoriek v laboratóriu, sklade, na nákladnej plošine alebo v teréne, čím sa eliminujú karanténne oblasti a urýchľuje sa vstup materiálov do výrobného cyklu. Je to jediné ručné zariadenie LIBS na trhu, ktoré sa zaoberá špecifickými aplikáciami na identifikáciu surovín, a je v plnom súlade s reguláciami.

NanoLIBS je v plnej zhode so všetkými zákonnými predpismi, vrátane 21 CFR časť 11 a časť 1040.10, a môže zohrávať integrálnu úlohu v zariadeniach v súlade s cGMP. B&W Tek ponúka širokú škálu služieb, vrátane asistencie s metódami a/alebo pri vývoji nových knižníc, ako aj podporou implementácie IQ/OQ/ PQ.

Na stiahnutie