B&W Tek prenosné Raman analyzátory

Náš rad prenosných Raman spektrometrov s technológiou vzorkovania optickými vláknami je veľmi univerzálny čo sa týka pripájania príslušenstva optimalizovaného pre potreby vašich vzoriek.

Vďaka malým rozmerom, ľahkej konštrukcii a nízkej spotrebe energie, umožňujú tieto systémy využiť výskumnú úroveň Raman spektroskopie kdekoľvek. Sme veľmi hrdí na to, že vám dokážeme poskytnúť prenosné Raman spektrometre, vybavené jedinečnou kombináciou vysokého rozlíšenia a prenosnosti v teréne.

Hlavné vlastnosti

 • Univerzálne prístroje s príslušenstvom pre množstvo aplikácií
 • Kompaktný, prenosný prístroj malých rozmerov pre at-line alebo laboratórne analýzy
 • Nedeštruktívna kvantitatívna a kvalitatívna analýza
 • Technológia merania cez sklenené a plastové nádoby
 • Softvér kompatibilný s 21 CFR časť 11 na aplikácie vo farmaceutickom priemysle

Portable Raman Solutions (15)

Zobraziť všetky systémy: Portable Raman Solutions (15)

i-Raman prenosné spektrometre na všeobecné použitie

Náš rad prenosných spektrometrov i-Raman je vybavený vzorkovacou sondou s optickými vláknami, je v ponuke s rôznymi vlnovými dĺžkami (532, 785 a 1064nm), možnosťami termoelektrického chladenia a obsluhou prístroja prostredníctvom počítača alebo zabudovaného počítačového tabletu.

QTRam®: Portable Raman System for Content and Blend Uniformity

The QTRam® is a portable transmission Raman spectrometer powered by B&W Tek‘s patented, award-winning STRaman® technology. The Raman scattered light penetrates through solid samples, allowing for rapid and nondestructive quantitative analysis of solid samples. The QTRam is ideal for blend and content uniformity testing of finished products such as tablets and capsules.

The portable form factor of the QTRam makes it easy to use for at-line analysis, in the lab, and to move it from one production line to another. The QTRam can be operated using touch-friendly 21CFR Part 11 compliant software for quantitative analysis on the inbuilt tablet computer.


Aplikácie pre QTRam

Obsahová uniformita – zabezpečenie uniformity dávkovania API v tuhom výslednom produkte,  vrátane tabliet, kapsúl a gélov Uniformita zmesi – posúdenie primeranosti miešania, aby sa zabezpečila rovnomernosť a homogenita zmesi
Vývoj formulácií – podpora QbD iniciatív pri kvantifikácii koncentrácií API a pomocných látok v hotových liekových formách  Detekcia falzifikátov – výpočet kvantity API na zabezpečenie správneho liečiva a správneho dávkovania

STRam®: identifikácia cez obal

Oceňovaný model STRam® spája náš vysoko priepustný spektrometer so špeciálnou vzorkovacou optikou pre meranie z väčšej plochy a hĺbky vzoriek. Hardvér, spojený s pokročilými algoritmami v prenosnom Raman systéme, zabezpečuje rýchlu identifikáciu materiálu cez rôzne vrstvy a obaly, ktoré boli doteraz Ramanom nepreniknuteľné, napr. biele plastové fľaše, papierové obálky a poťahy tabliet.

Aplikácie pre STRam

 • Kontrola materiálov cez obal
 • Kontrola colných a logistických balíkov
 • Identifikácia farmaceutických surovín
 • Detekcia narkotík
 • Umelecké a archeologické štúdie
 • Bioveda a medicínska analýza
 • Forenzná analýza
 • Geologický a mineralogický výskum
 • Materiálový výskum

Prenosný Carbon Raman Analyzer

B&W Tek Carbon Raman Analyzer  (CRA) je prenosný Raman systém s 532nm laserovou  excitáciou a sondou s optickými vláknami. Je ideálny pre nedeštruktívnu analýzu uhlíkových nanomateriálov, napr. grafénu, oxidu grafénu, uhlíkových nanotrubíc a uhlíkových nanovlákien.

Pre jednoduché a reprodukovateľné meranie, obsahuje CRA analyzátor držiak sondy s nastaviteľným stupňom xyz a laser Class 1. Na analýzu nie je potrebný mikroskop.

Aplik8cie pre Carbon Raman Analyzer

 • Grafénové prášky G-band shift, G-band disperzia, pomer plôch G-band / 2D-band
 • GO alebo rGO ID / IG
 • CNT (SWNT a MWNT) ID / IG, RBM pre SWNT
 • Uhlíkové nanovlákna CNT hmotnosť % a ID / IG
 • Uhlíkové čierne materiály ID / IG
 • Detekcia zvyškov z výrobného procesu (napr. oxid železitého)