B&W Tek prenosné Raman analyzátory

Náš rad prenosných Raman spektrometrov s technológiou vzorkovania optickými vláknami je veľmi univerzálny čo sa týka pripájania príslušenstva optimalizovaného pre potreby vašich vzoriek.

Vďaka malým rozmerom, ľahkej konštrukcii a nízkej spotrebe energie, umožňujú tieto systémy využiť výskumnú úroveň Raman spektroskopie kdekoľvek. Sme veľmi hrdí na to, že vám dokážeme poskytnúť prenosné Raman spektrometre, vybavené jedinečnou kombináciou vysokého rozlíšenia a prenosnosti v teréne.

Hlavné vlastnosti

 • Univerzálne prístroje s príslušenstvom pre množstvo aplikácií
 • Kompaktný, prenosný prístroj malých rozmerov pre at-line alebo laboratórne analýzy
 • Nedeštruktívna kvantitatívna a kvalitatívna analýza
 • Technológia merania cez sklenené a plastové nádoby
 • Softvér kompatibilný s 21 CFR časť 11 na aplikácie vo farmaceutickom priemysle

Portable Raman Solutions (15)

Zobraziť všetky systémy: Portable Raman Solutions (15)

i-Raman prenosné spektrometre na všeobecné použitie

Náš rad prenosných spektrometrov i-Raman je vybavený vzorkovacou sondou s optickými vláknami, je v ponuke s rôznymi vlnovými dĺžkami (532, 785 a 1064nm), možnosťami termoelektrického chladenia a obsluhou prístroja prostredníctvom počítača alebo zabudovaného počítačového tabletu.

QTRam®: Prenosný Raman systém pre obsahovú uniformitu a uniformitu zmesí

Prenosný analyzátor QTRam® je prenosový Raman spektrometer, vybavený oceňovanou patentovanou technológiou STRaman® od  B&W Tek. Ramanove rozptýlené svetlo preniká cez pevné vzorky, čo umožňuje rýchlu a nedeštruktívnu kvantitatívnu analýzu tuhých vzoriek. QTRam je ideálny na testovanie obsahovej uniformity a uniformity zmesí v hotových výrobkoch, ako sú tablety a kapsuly.

Keďže je QTRam prenosný, jeho použitie na at-line analýzu v laboratóriu ako aj presun z jednej výrobnej linky na druhú sú veľmi jednoduché. QTRam je možné ovládať pomocou softvéru pre kvantitatívnu analýzu v súlade s 21CFR časť 11, ktorý je špeciálne navrhnutý na ovládanie na dotykovej obrazovke tabletového počítača.


Aplikácie pre QTRam

Obsahová uniformita – zabezpečenie uniformity dávkovania API v tuhom výslednom produkte,  vrátane tabliet, kapsúl a gélov Uniformita zmesi – posúdenie primeranosti miešania, aby sa zabezpečila rovnomernosť a homogenita zmesi
Vývoj formulácií – podpora QbD iniciatív pri kvantifikácii koncentrácií API a pomocných látok v hotových liekových formách  Detekcia falzifikátov – výpočet kvantity API na zabezpečenie správneho liečiva a správneho dávkovania

STRam®: identifikácia cez obal

Oceňovaný model STRam® spája náš vysoko priepustný spektrometer so špeciálnou vzorkovacou optikou pre meranie z väčšej plochy a hĺbky vzoriek. Hardvér, spojený s pokročilými algoritmami v prenosnom Raman systéme, zabezpečuje rýchlu identifikáciu materiálu cez rôzne vrstvy a obaly, ktoré boli doteraz Ramanom nepreniknuteľné, napr. biele plastové fľaše, papierové obálky a poťahy tabliet.

Aplikácie pre STRam

 • Kontrola materiálov cez obal
 • Kontrola colných a logistických balíkov
 • Identifikácia farmaceutických surovín
 • Detekcia narkotík
 • Umelecké a archeologické štúdie
 • Bioveda a medicínska analýza
 • Forenzná analýza
 • Geologický a mineralogický výskum
 • Materiálový výskum

Prenosný Carbon Raman Analyzer

B&W Tek Carbon Raman Analyzer  (CRA) je prenosný Raman systém s 532nm laserovou  excitáciou a sondou s optickými vláknami. Je ideálny pre nedeštruktívnu analýzu uhlíkových nanomateriálov, napr. grafénu, oxidu grafénu, uhlíkových nanotrubíc a uhlíkových nanovlákien.

Pre jednoduché a reprodukovateľné meranie, obsahuje CRA analyzátor držiak sondy s nastaviteľným stupňom xyz a laser Class 1. Na analýzu nie je potrebný mikroskop.

Aplik8cie pre Carbon Raman Analyzer

 • Grafénové prášky G-band shift, G-band disperzia, pomer plôch G-band / 2D-band
 • GO alebo rGO ID / IG
 • CNT (SWNT a MWNT) ID / IG, RBM pre SWNT
 • Uhlíkové nanovlákna CNT hmotnosť % a ID / IG
 • Uhlíkové čierne materiály ID / IG
 • Detekcia zvyškov z výrobného procesu (napr. oxid železitého)