Laboratórne analyzátory Vis-NIR

Metrohm NIRS laboratórne analyzátory umožňujú rýchlo a spoľahlivo vykonávať rutinné analýzy - bez nutnosti prípravy vzorky alebo ďalších činidiel, výsledky sú k dispozícii za menej ako jednu minútu.

Kombináciou viditeľnej (VIS) a blízkej infračervenej (NIR) spektroskopie, sú tieto analyzátory schopné vykonávať kvalitatívnu analýzu rôznych materiálov a kvantitatívnu analýzu rôznych fyzikálnych a chemických parametrov súčasne.

Analyzátory DS2500:

Kompaktné systémy pre rýchlu kontrolu kvality v priemysle s palmovým olejom, petrochemickom, polymérovom, polyolovom, chemickom, farmaceutickom, kozmetickom, papierenskom priemysle v súlade s normami ASTM E1655, ASTM D6122, USP 856, USP 1856 a ASTM D6342.

Analyzátory XDS :

Ideálne systémy pre špecifické aplikácie ako testovanie uniformity obsahu, identifikáciu surovín a kontrolu kvality v pilotných závodoch v súlade s normami USP 856, USP 1856 a ASTM E1655.


Vision Air: Výkonný spektroskopický softvér podľa vašich potrieb

Intuitívne ovládanie a moderný vzhľad softvéru Vision Air zjednodušujú každodennú prácu operátora a ponúkajú výkonné monitorovacie a riadiace funkcie pre vedúcich laboratórií. Merania sú predkonfigurované a spustíte ich stlačením tlačidla. Rozsiahle funkcie vyhľadávania a filtrovania zaisťujú, že používatelia ľahko nájdu a skontrolujú svoje výsledky.

> Ďalšie informácie o Vision Air …

Predkalibrácie - riešenia na kľúč pre mnohé odvetvia

Aby sme vám uľahčili prácu, ponúkame kalibrácie na okamžité použitie pre aplikácie z petrochemického, polyolového, polymérového priemyslu, priemyslu s palmovým olejom a iných. Zahrnuté parametre sú napríklad RON/MON, viskozita, hydroxylové číslo, FFA, hustota, rýchlosť toku taveniny a mnoho ďalších.

> Pozrite si dostupné predkalibrácie

NIRSystems laboratórne analyzátory (11)

Zobraziť všetky systémy: NIRSystems laboratórne analyzátory (11)

Kvapaliny, pevné látky, prášky, tablety, pasty ... pracujeme so všetkými vzorkami

Visual and near-infrared spectroscopy liquid samples
  • Kvapalné vzorky
> Pozrieť zariadenia
NIRS spectroscopy granulate sample
  • Pevné vzorky

> Pozrieť zariadenia

Vis-NIR spectroscopy analyzer slurry sample
  • Pasty a kaly

> Pozrieť zariadenia

NIRS spectrometer tablet sample
  • Tablety a kapsule
> Pozrieť zariadenia

Spoľahlivé a reprodukovateľné výsledky

Zabezpečte porovnateľnosť výsledkov: keďže na kalibráciu sa používajú NIST štandardy, naše VIS-NIR spektrometre poskytujú porovnateľné výsledky po celom svete. Kalibračné modely môžu byť prenesené z jednej analyzátora na iný veľmi ľahko.

Viditeľná a blízka infračervená oblasť spektra a rôzne režimy merania: naše prístroje na spektroskopiu umožňujú vykonávať komplexnú analýzu kvapalín a pevných látok. Ak je to potrebné, analýza môže byť plne automatizovaná. 

Pozrite si prehľad laboratórnych Metrohm NIRS analyzátorom

NIRS webové semináre

Viac informácií o možnostiach blízkej infračervenej spektroskopie nájdete na našich webových seminároch.

Go to the Webinar Center

Aplikácie pre spektroskopiu

Tu nájdete aplikácie, biele knihy a články s ďalšími informáciami o blízkej infračervenej spektroskopii.

Go to the Application Finder

NIRS vo výrobe

Stiahnite si našu monografiu a dozviete sa, čo môžete s NIRS robiť v rôznych priemyselných odvetviach, ako sú biotechnológia, chémia, petrochémia, farmaceutická výroba, výroba polymérov, celulózy a papiera, textilnom priemysle a ďalšie.

Download the monograph

Na stiahnutie

NIR spektroskopia: Ako to funguje?

Blízka infračervená spektroskopia (NIRS) je metóda, ktorá využíva interakciu medzi svetlom v blízkej infračervenej oblasti (NIR) elektromagnetického spektra (780 až 2500 nm) a hmotou na identifikáciu vzoriek a kvantifikáciu rôznych kvalitatívnych parametrov. Táto interakcia medzi svetlom a hmotou vyvoláva vibrácie špecifických molekúl podobné interakciám analyzovaných strednou infračervenou spektroskopiou (väčšinou FT-IR). Pre analýzu interakcie sú na trhu najvýznamnejšie dva hlavné typy analyzátorov: spektrometre založené na Fourierovej transformácii (FT-NIR) a disperzné NIR (skenovacie) spektrometre. Výhodou disperzných spektrometrov využívajúcich holografickú mriežku je to, že sú schopné použiť viditeľné (Vis) aj blízke infračervené svetlo (NIR) na analýzu vzoriek, čím sa zvyšujú možnosti aplikácie.

Ďalej sa pomocou disperzných systémov využívajúcich infračervené svetlo zvyšuje signál od šumu, a tým aj potenciál na meranie nižšej koncentrácie. Použitie NIR spektroskopie na kontrolu kvality umožňuje simultánnu kvalitatívnu (identifikáciu a kvalifikáciu) a kvantitatívnu analýzu niekoľkých parametrov súčasne, počas jedného spustenia prístroja.

Aké sú typické aplikácie?

AAplikácie s blízkou infračervenou spektroskopiou zahŕňajú procesy kontroly kvality a zabezpečenia kvality a možno ich využiť na stanovenie chemických, ako aj fyzikálnych parametrov. viskozita, hustota, bod vzplanutia, bod zákalu, RON, MON, vlhkosť, hydroxylové číslo, TAN, TBN, aromatický obsah a mnoho ďalších.

Prečo uprednostniť NIR spektroskopiu pred mokro-chemickými metódami?

NNIRS nevyžaduje prípravu vzorky. Preto sa nepoužívajú potenciálne toxické rozpúšťadlá a činidlá. Ide teda o ekologickú a udržateľnú techniku. Práca s NIRS je vďaka tomu veľmi jednoduchá, a dokážu ju vykonávať aj laici, napr. pracovníci na smenách. Ovládanie systému je intuitívne a požadované školenie personálu minimálne.

NIRS je nedeštruktívna metóda, čo znamená, že vzorky sa počas analýzy chemicky nezničia, nie sú kontaminované, či manipulované a preto môžu ich možno opätovne použiť.
NIRS je veľmi rýchla, meranie trvá zvyčajne okolo 30 sekúnd. Presné a správne výsledky sú však v medziach použitej primárnej technológie. NIRS dokáže analyzovať viacero parametrov v rámci jedného skenovania. Skracuje tak čas čakania na výsledok, keďže viacnásobné analýzy možno pokryť jedným meraním NIR. Vďaka vyššie uvedeným výhodám, používatelia ktorí sa rozhodnú pre sekundárnu metódu NIRS namiesto primárnych metód (ako sú mokré chemické techniky) šetria čas a značne znižujú náklady. Prah rentability sa preto vo všeobecnosti dosiahne veľmi rýchlo a výpočty návratnosti investícií (ROI) vykazujú veľmi pozitívne výsledky.