Predkalibrácie pre softvér Vision Air VIS-NIR spektroskopický softvér

Softvérové ​​riešenia blízkej infračervenej spektroskopie pre jednotlivé odvetvia prispôsobené potrebám používateľov.

Predkalibrácie softvéru NIR spektroskopie vám poskytnú okamžite aplikovateľné riešenia na stanovenie viacerých kvalitatívnych parametrov v rôznych odvetviach.

Pomocou týchto kalibračných balíkov môžete preskočiť vývoj metód a získať zreteľné a presné výsledky od prvého dňa.

UV/Vis spectroscopy analyzer in use with Vision spectroscopy software

Výhody predkalibrácie softvéru Vision Air

 • Okamžite pripravené na meranie:
  Nie je potrebný vývoj metódy
 • Jednoduchá inštalácia:
  Importovanie do softvéru Vision Air jediným kliknutím
 • Flexibilné použitie:
  Kontrola kvality hotových produktov alebo medziproduktov a merania v teréne.
 • Koncentrované know-how:
  Robustné metódy založené na reálnych meraniach veľkého počtu vzoriek.

Nie je potrebný časovo náročný vývoj metódy

Importujte konfiguračný súbor do intuitívneho softvéru Vision Air a môžete okamžite merať.

Váš NIRS systém je nakonfigurovaný na konkrétne meranie ihneď po inštalácii predkalibračného balíka.

Riešenia pre veľký počet špecifických priemyselných aplikácií

Množstvo oblastí použitia.

Naše predkalibrácie pokrývajú všetko – od kontroly surovín v kozmetike a v oblasti osobnej hygieny, cez kontrolu kvality analýz hotových produktov a medziproduktov v polymérovom priemysle, až po mobilnú analýzu palív.

> Prehľad všetkých predkalibrácií pre špecifické priemyselné odvetvia

Robustné metódy a presné merania

Výsledok dlhoročných skúseností.

Naše predkalibrácie sú založené na mnohých spektrách z reálnych vzoriek. Preto vašim aplikáciám poskytujú primeranú robustnosť a od začiatku prinášajú spoľahlivé výsledky.

Downloads