Špičkové, programovateľne moduly pre meranie pH, iónov a vodivosti

S 856 Conductivity Modulom a 867 pH Modulom si môžete vytvoriť svoje vlastné riešenie – či už budete analyzovať veľké série vzoriek, alebo viac parametrov, alebo si chcete vychutnať plnú slobodu, pokiaľ ide o programovanie metód a aplikácií.

Tieto moduly kombinujú najvyššiu úroveň flexibility a technický komfort s modernou meracou technikou a sú plne v súlade s požiadavkami FDA.

856 Conductivity Module with Touch Control and female operator

Hlavné výhody

  • Samostatné alebo ako rozšírenie pre Titrando tiamo
  • Úplná voľnosť pri vývoji metód pomocou tiamo softvéru
  • Pripojenia pre rôzne príslušenstvo vrátane automatizácie
  • Kompatibilita s FDA s tiamo alebo s 900 Touch Control
  • Kompatibilita s inteligentnými elektródami

867/856 Moduly (8)

Zobraziť všetky systémy: 867/856 Moduly (8)

Systém prispôsobený pre vašu aplikáciu

Pomocou pH a Conductivity Modulov môžete si vytvoriť systém podľa vašich potrieb.

Či už chcete použiť moduly ako samostatné prístroje s ovládaním cez 900 Touch Control, alebo ich chcete integrovať do tiamo systému, všetko toto je možné.

tiamo je osvedčený titračný softvér Metrohm. Ponúka vám plnú flexibilitu: jednoduchý spôsob programovania, prístup ku všetkým parametrom merania, a databázy s vyhľadávacím filtrom, a funkcie náhľadu. Prečítajte si viac o tiamo tu.

Na druhú stranu, pomocou 900 Touch Control, môžete rýchlo a ľahko ovládať svoj systém cez brilantný farebný dotykový displej. To je obzvlášť vhodné pre rutinné použitie. Nájdite detaily o 900 Touch Control tu.

867 pH modul, 856 Conductivity modul a ovládací modul 900 Touch Control

Pripojte podávače vzoriek, dávkovacie zariadenia, tlačiarne atď.

Pomocou MSB (Metrohm Serial Bus) port a USB rozhrania môžete pripojiť rôzne príslušenstvo:

  • dávkovacie zariadenia, napr. pre automatické štandardné prídavky
  • miešadlá
  • tlačiareň na tlač SLP kompatibilných protokolov 
  • PC klávesnicu alebo skener čiarových kódov na zadanie identifikácie vzorky
856 Conductivity modul s Dosinom a počítačom

Najnovšia technológia

867 pH Modul miera viac než len hodnotu pH: môžete merať oxidačno-redukčný potencial (ORP), Ipol, Upol, teplotu a iónové koncentrácie buď priamym meraním alebo pomocou automatického štandardného prídavku.

856 Conductivity Modul obsahuje 5-prstencovú vodivostnú celu. Budete môcť ťažiť z širšieho lineárneho rozsahu, bez potreby platinizácie. Ak použijete obidva moduly, budete môcť merať pH a vodivosť súčasne v jednej nádobke.

Okrem merania vodivosti, Conductivity modul umožňuje meranie teploty a výpočet TDS a salinity.

867 pH modul s miešadlom a počítačom

Súlad s FDA a SLP (GLP)

tiamo full a 900 Touch Control sú plne v súlade s požiadavkami FDA 21 CFR Part 11 a SLP

Protokoly výsledkov z vášho pH alebo Conductivity modulu spĺňajú požiadavky každej aplikácie.

Automatický GLP elektródový test, kalibrácia s množstvom pufrov a automatické rozpoznanie pufra, zaručujú spoľahlivosť vašich výsledkov.

900 Touch Control  s rukou

Ešte väčšia bezpečnosť s inteligentnými senzormi.

867 pH Modul je kompatibilný s  iTrode: vstavaný pamäťový čip v týchto inteligentných senzorov umožňuje ukladanie dát senzorov, ako sú objednávacie a sériové čísla, kalibračné dáta, kalibračnú históriu, životnosť senzorov a dobu platnosti kalibrácie. Pri pripojení senzora k vášmu modulu sú automaticky prečítané všetky dáta.Inteligentná pH elektróda iUnitrode Pt100

Špičkové senzory pre vaše merania

Široký výber renomovaných Metrohm pH a ión selektívnych elektród je k dispozícii pre 856 Conductivity Modul a pre 867 pH Modul. Viac informácií nájdete tu.
pH elektródy a certifikáty

Na stiahnutie