Softvér OMNIS - úplne nový zážitok

V dnešnej dobe je softvér viac ako len príslušenstvom. Môže mať zásadný podiel na úspechu alebo neúspechu.

S týmto poznatkom sme vyvinuli analytický softvér, ktorý urobí vašu prácu tak plynulo, jednoducho a intuitívne, ako len dá. Objavte softvér OMNIS.


> Kliknite sem a vyskúšajte OMNIS

Hlavné výhody

 • Zamerať sa na podstatné:
  Prístup založený na vzorke
 • Jednoduché použitie:
  Intuitívne užívateľské rozhranie prispôsobujúce sa obsahu, uchop a polož.
 • Minimalizácia chýb:
  Monitorovanie, výstrahy a systémové kontroly
 • V súlade s normami:
  21 CFR časť 11 a EudraLex, 4. zväzok, príloha 11

Zvoľte si správne svoje priority

V centre pozornosti je vzorka, softvér OMNIS odzrkadľuje reálne laboratórne procesy namiesto toho aby vás nútil prispôsobovať vaše procesy softvéru.

Softvér OMNIS spája všetky informácie, ako sú parametre a výsledky priamo so vzorkou. Tento prístup v spojení s kontextovým užívateľským rozhraním vo veľkej miere zefektívňuje prevádzku.


Nasledujte svoju intuíciu

V softvéri OMNIS, sa všetky komponenty systému sú prezentované graficky na modernom používateľskom rozhraní. Týmto sa ovládanie stáva veľmi intuitívne a pohodlné. Každý vo vašom laboratóriu môže vykonávať merania.

Aby sa uľahčilo ovládanie ešte viac, zaviedli funkciu uchop-a-pusť všade tam, kde je to možné. Konfigurujete váš systém a vytvárajte metódy jednoducho tak, že uchopíte čo potrebujete a umiestnite ho tam kde patrí.


Nemajte obavy: OMNIS vám pomôže zredukovať chyby

OMNIS softvér prichádza s množstvom funkcií na minimalizáciu chýb. Napríklad:
 • Návrhy a výzvy: Softvér Vám pomáha v riešení problémov poskytnutím konkrétnych a kontextovo špecifických návrhov.
 • Vizuálna indikátory stavu: Pozrite so čo robí systém a jeho súčasti. 
 • Varovania: Systém sleduje alarmy pre určité udalosti, vďaka čomu máte proces pod kontrolou.
 • Kontroly systému: Uistite sa, že systém je pripravený na meranie, skôr ako začnete merať.

Zosieťovaný na globálnej úrovni

Buďte globálny vo Vašom laboratóriu a ovládajte systém OMNIS odkiaľ len chcete.

V súlade s normami? Samozrejme

Bezpečná databáza, úplná sledovateľnosť, správa používateľov, audit trail, podpisy a komentáre k úpravám sú funkcie, ktoré zjednodušujú dodržiavanie predpisov s OMNIS.
 • 21 CFR časť11
 • EudraLex, 4. zväzok, príloha 11

Na stiahnutie

Titrátor OMNIS

Rýchlejšie, bezpečnejšie, jednoduchšie a šikovnejšie titrácie: pozrite si ďalšie informácie o titrátore OMNIS.

Titrátor OMNIS

Automatizácia OMNIS

Viac spracovaných vzoriek za kratší čas: automatizáciou šetríte váš čas a vaše peniaze.

Ďalšie informácie...