815 Robotic Titration Soliprep

Manuálna príprava vzorky môže byť časovo náročná a náchylná ku chybám a tým pádom viesť ku nejednotným výsledkom. 

Ušetrite čas a zlepšite presnosť vašich titračných analýz s vysoko kvalitnými Metrohm riešeniami pre automatizovanú prípravu vzorky: 815 Robotic Titration Soliprep 

Toto zariadenie vám umožní automatizovať celý postup: homogenizáciu vzorky, čistenie homogenizátora, pridanie rozpúšťadiel alebo pomocných roztokov a vykonanie titrácie.

815 Robotic Titration Soliprep

Kľúčové vlastnosti

  • Výrazná úspora času vďaka automatizovaným postupom.
  • Plný súlad s predpismy  21 CFR Part 11 vďaka ovládaniu pomocou softvéru tiamo
  • Plne auomatizovaná homogenizácial

Výrazná úspora času

Automatická prípravy vzorky znamená, že budete mať viac času na dôležitejšie úlohy. V

Vďaka vysoko účinnému homogenizátoru Polytron sa homogenizácia vzorky v roztoku dosahuje vo veľmi krátkom čase. 

Okrem toho je príprava vzoriek a stanovenie plne automatické. To znamená, že už nemusíte prenášať vzorku z jedného pracovného miesta na ďalšie, čo vám poskytuje ešte väčšiu úsporu času.

Konzistentné výsledky, zlepšená presnosť a bezpečnosť

Pri 815 Robotic Titration Soliprep sa s každou vzorkou zaobchádza rovnakým spôsobom, bez ohľadu na to, či sa vykonáva homogenizácia alebo sa pracuje s kvapalinami. 

V dôsledku toho je titračný proces a výsledky omnoho presnejšie a konzistentnejšie. Navyše je riziko zámeny vzoriek pri presune vzorky z homogenizátora do karuselu podávača je úplne eliminované.

Príprava vzoriek Titrando

A je toho viac

Vďaka mimoriadnej flexibilite je 815 Robotic Soliprep použiteľná na celý rad ďalších aplikácií (napríklad filtrácia a riedenie pre HPLC alebo IC aplikácie). Ak sa chcete dozvedieť viac o týchto zaujímavých možnostiach kontaktujte nás


Na stiahnutie