Ti-Touch a 810 Sample Processor: perfektná zhoda

Veľké série vzoriek, zdĺhavé a opakujúce sa manuálne práce a stále rastúci časový nátlak - toto sú hlavné dôvody prečo automatizovať analýzy. 

To je možné kombináciou Ti-Touch titrátora s 814 USB podávačom vzoriek. Vďaka malej veľkosti podávača vzoriek môžete ušetriť nie len priestor vo vašom laboratóriu ale aj čas. 

Tento spoľahlivý a robustný nástroj je elegantnou voľbou pre rutinné aplikácie.

Hlavné výhody

  • Časová úspora
    vďaka automatizovaným postupom
  • Vyššia kvalita vašich výsledkov
    Zvýšte reprodukovateľnosť a presnosť vďaka štandardizovaným postupom
  • Bezpečnejšia práca
    Minimalizácia priameho kontaktu s nebezpečnými látkami

Zrýchlite svoje analýzy eliminovaním manuálnych činností

Zvýšte priepustnosť vzoriek s podávačom vzoriek od Metrohmu. 

Vďaka automatizovaným postupom, môžete spustiť sériu vzoriek automaticky, čím sa eliminujú časovo náročné pracovné kroky. 

Stačí umiestniť vzorky do podávača a spustiť analýzu.

Automatizovaná titrácia s prídavkom solventu, meraním, odčerpaním kvapaliny a čistením elektród

Štandardizácia znamená zvýšenú presnosť a reprodukovateľnosť

Ak používate automatizované postupy, môžete si byť istí, že každá vzorka je spracovaná rovnakým spôsobom. 

Na základe toho sa zlepší porovnateľnosť vašich analýz a reprodukovateľnosť vašich výsledkov.

814 USB Sample processor detail karuselu

Automatizácia zvyšuje bezpečnosť pri práci

Podávač vzoriek 810 Sample Processor umožňuje minimalizovať priamy kontakt s potenciálne nebezpečnými látkami (napr., vzorkami alebo činidlami).

Mnohé kroky sa dajú vykonať úplne automaticky bez akejkoľvek interakcie, ako je pridanie činidiel, čistenie zariadenia alebo zhromažďovanie vyplachovacieho roztoku v nádobách na odpad.

Automatický samostatný potenciometrický titrátor pre rutinnú analýzu.

Na stiahnutie