tiBase – inteligentné softvér pre titrácie

Ukladanie dát a ich vyhľadanie v databázach sú kľúčovými aspektmi v moderných chemických laboratóriách. 


Metrohm ponúka riešenie pre všetky vaše potreby: tiBase softvér – jednoducho použiteľný, univerzálny databázový nástroj. 

Ak používate titrátor z modelovej rady Titrino Plus alebo Ti-Touch, potom si pomocou tohto softvéru môžete ukladať v počítači všetky vaše stanovenia, metódy a nastavenia.

tiBase CD

Hlavné výhody

  • Plná dohľadateľnosť stanovení
  • Rozsiahla správa dát: import / export a ich opätovné spracovanie
  • Zvýšené zabezpečenie pomocou elektronických podpisov
  • Flexibilný systém: rôzne formáty a voliteľná verzia klient /server

Ukladajte vaše dáta

Tento databázový softvér vám umožňuje ukladanie dát zaznamenaných vašim titrátorom na počítač. 

Vaše stanovenia sú teda bezpečne archivované v databáze, v ktorej môžete dohľadať všetky aspekty stanovenia. Softvér ukladá nielen výsledky, ale aj nastavenia, metódy a informácie o používateľovi.

Metrohm databáza tiBase

Spravujte svoje dáta

Okrem ukladania dát, vám tiBase pomôže aj so správou dát. 

Tento softvér vám výrazne uľahčí prácu, pretože môžete vyhľadať a filtrovať stanovenia. Navyše vám tiBase umožňuje upravovať vaše vlastné záznamy, dáva vám slobodu zapísať len tie informácie, ktoré potrebujete. 

tiBase je možné integrovať do siete klient /server. To vám dáva možnosť spravovať údaje centrálne.

tiBase protokoly

Znovu spracujte vaše dáta

S tiBase môžete dáta aj znovu spracovať. 

To je obzvlášť užitočné, ak si chcete napr. opraviť hmotnosť vzorky alebo použiť iný vzorec pre výpočet výsledkov. 

Je samozrejmé, že všetky zmeny, ktoré boli v stanovení vykonané sú zaznamenané a že pôvodné stanovenie môže byť obnovené - tiBase vám dáva voľnosť pri úprave stanovení a istotu, že žiadne dáta nebudú stratené.

tiBase znovu spracovanie dát

Chráňte svoje dáta

Dáta uložené v tiBase sú zabezpečené. 

Toto sa dá dosiahnuť funkciou dvojúrovňového elektronického podpisu. Keď už je stanovenie podpísané na oboch úrovniach, je chránené proti ďalšej manipulácii.

tiBase podpisy

Zdieľajte svoje dáta

Stanovenia sú automaticky importované do tiBase v to okamihu, keď je USB kľúč alebo pamäťová karta obsahujúce stanovenia pripojené k počítaču. 

Export dát z tiBase je jednoduchý a je možný v rôznych formátoch pre ďalšie spracovanie v aplikáciách Microsoft Office.

tiBase import dát

Na stiahnutie