Potenciometrický titrátor Titrando

Tento špičkový automatický titrátor Metrohm nie je len pre skúsených profesionálov

Rodina titrátorov Titrando bola vyvinutá tak, aby splnili aj tie najkomplikovanejšie postupy titrácie. Tieto titrátory obsahujú veľké možnosti zabezpečenia, spravovania používateľov a dohľadateľnosti výsledkov, čím plne vyhovujú aj odvetviam s prísnou reguláciou, ako napr. farmaceutický priemysel. Tieto titrátory dokážu zvládnuť všetky bežné režimy titrácie a okrem toho ponúkajú rozsiahle možnosti automatizácie a ovládania.

Titrando with Touch Control and operator

Hlavné výhody

  • Plný súlad s nariadeniami (audit trail) a predpismi (FDA 21 CFR Part 11, SLP, SVP, GLP, GMP)
  • Zvýšenie pohodlia prostredníctvom iTrodes, technológie Dosino technology, a softvéru tiamo 
  • Prídavné dávkovacie zariadenia, miešadlá a meracie vstupy pre rozšírenie možností
  • Bohaté možnosti automatizácie pre úpravu vzoriek a zvýšenie počtu spracovaných vzoriek

Titrando (27)

Zobraziť všetky systémy: Titrando (27)

Titrando: cesta ktorou chcete ísť

Vlastnosti titrátorov Titrando umožňujú sa úplne prispôsobiť špecifickým postupom vašich titrácií. 

Tieto automatické titrátory môžete používať buď ako samostatné titrátory, alebo ho môžete integrovať do vašej siete. Ovládanie je optimalizované pre obidve možnosti: môžete použiť pohodlný ovládací panel s dotykovým displejom Touch Control, alebo prepracovaný titračný a databázový softvér tiamo, s ktorým využije naplno celý potenciál titračného systému Titrando.

Titrátor Titrando s podávačom vzoriek a Touch Control

Senzory iTrodes: inteligencia pre zabezpečenie plnej dohľadateľnosti

Titrátory titrando dokážu plne využiť inteligenciu elektród iTrode. 

Tieto elektródy majú zabudovaný dátový čip ktorý obsahuje dôležité údaje elektródy, ako je napr. typ elektródy, jej katalógové a sériové číslo, kalibračné údaje s históriou kalibrácie, informácie o exspirácii elektródy a o platnosti kalibrácie. Po pripojení iTrode k titrátoru titrando, prístroj tieto dáta automaticky načíta. Takto sú omyly alebo chyby úplne vylúčené a každý výsledok stanovenia je možné dohľadať späť až ku konkrétnej použitej elektróde.

pH elektróda iUnitrode s termočlánkom Pt1000

Certifikované titračné a dávkovacie byrety: myslia za vás

Rovnako ako senzory iTrodes, tak aj výmenné titračné/dávkovacie byrety, sú vybavené dátovým čipom. 

Tento čip obsahuje dôležité informácie ako napr., identifikácie byrety, názov činidla, koncentráciu, titer, spolu s históriou titra, dobu platnosti titra a dátum expirácie roztoku. Titrátor Titrando používa tieto dáta na správne vykonanie titrácie.
Spoľahnite sa na váš titračný systém, ten bude myslieť za vás: titrátor overí, či sú tieto dáta kompatibilné so zvolenou metódu a upozorní vás, ak zistí nezhody. To zabezpečí minimalizáciu vzniku chyby ešte pred titráciou.

Inteligentná byreta Dosing Unit 5 ml

Ethernet a USB: pre maximálnu systémovú integráciu

Pokiaľ ide o pripojiteľnosť, možnosti s titrátorov Titrando sú v podstate nekonečné. 

Môžete integrovať váš titračný systém do LIMS prostredníctvom siete ethernet a budete ťažiť z úspory času dosiahnutej s podávačom vzoriek pripojeného cez USB. Okrem toho cez rozhranie USB môžete pripojiť tlačiareň, snímač čiarových kódov alebo iných prídavných zariadení.

Autodiagnostika, test pH elektród, monitorovanie titra: plná zhoda s predpismi

Titrátory systémy Titrando vám ponúkajú celý rad funkcií na zabezpečenie plného súladu s predpismi, ako napr. SLP/SVP, GLP/GMP a 21 CFR Part 11. 

Titrátor pri štarte vykoná autodiagnostiku, má zabudovanú GLP-kompatibilnú funkciu pre testovanie pH elektród. Samozrejmosťou je audit trail, ato bez ohľadu na to, či pracujete s dotykovým ovládaním Touch Control  alebo so softvérom tiamo.

Možnosti rozširovania a automatizácie: pre zvýšenie efektivity a produktivity

Ak sa zmenia vaše požiadavky váš titrátor Titrando, ten sa bude meniť s nimi. 

Titrátor sa dá rozšíriť na paralelné titrácie a vybaviť ho ďalšími byretami, meracími vstupmi a dávkovacími zariadeniami. V maximálnom rozšírení má titračný systém Titrando 12 bytiet a 6 galvanicky oddelených meracích vstupov.

Potreba rýchleho spracovania veľkého množstva vzoriek, nudné a často sa opakujúce manuálne operácie a tlak na znižovanie nákladov - to sú dobré dôvody prečo automatizovať titračné analýzy. Metrohm ponúka pre Titrando široký sortiment
možností automatizácie, pomocou ktorých zvýšite produktivitu práce a konzistentnosť výsledkov.

Čím viac vzoriek potrebujete analyzovať, tým viac miesta potrebujete. Tento problém elegantne rieši náš 855 Robotic Titrosampler.
Je to zariadenie typu "všetko v jednom", ide o podávača vzoriek so zabudovaným titrátorom Titrando v jedom zariadení. To zaberie menej miesta a poskytuje vám jednoduché ovládanie automatizačných procedúr, či už potrebujete titrovať, alebo do stanovenia integrovať kroky na úpravu vzoriek ako napr. pipetovanie, filtrácia, váženie atď.


tiamo titračný softvér

Výnimočne jednoduché ovládanie, úplná sledovateľnost, výkonná databáza a slovenská lokalizácia.

Softvér pre titrátory tiamo

Dotykový panel Touch Control

Chcete zachovať jednoduchosť vo vašom laboratóriu? Ak áno, potom je Touch Control to strávne riešenie pre vás.

Touch Control

Možnosti automatizácie

Zistite ako je môžete zvýšiť efektivitu a znížiť náklady vášho laboratória a to pomocou automatizácie od firmy Metrohm.

Riešenia automatizácie

Úprava vzoriek

Automatizovaná práca s kvapalinami, homogenizácia vzoriek, analýza: ušetrite čas s riešeniami Metrohm pre prípravu vzoriek.

Úprava vzoriek
Používame Metrohm Titrando, s dobrou reprodukovateľnosťou a  opakovateľnosťou výsledkov.
Trinidad Espinosa, head of the lubricants laboratory, CEPSA Research Center, Spain