Možnosti automatizácie pre vaše Titrando

Vysoká priepustnosť vzoriek, nudné a opakujúce sa manuálne operácie a stále rastúci časový tlak - to sú dobré dôvody prečo automatizovať analýzy.

Metrohm ponúka pre titrátor Titrando flexibilné a rozširovateľné možnosti automatizácie, siahajúce od manipulácie s kvapalinami a homogenizáciu až po váženie a priame meranie.

Titrando Automation

Hlavné výhody

  • Podávač vzoriek pre všetky požiadavky
  • Automatizovaná manipulácia s reagenciami a homogenizácia pre uľahčenie práce v laboratóriu.
  • Príprava vzoriek a titrácia v jednom pre zvýšenie sledovateľnosti

  • Nakonfigurované systémy pre vaše aplikácie

Automatizácia pre Titrando (30)

Zobraziť všetky systémy: Automatizácia pre Titrando (30)

Čas je vzácny. Presnosť je neoceniteľná.

Čas je vzácny. Automatizáciou vašich procesov prestanete plytvať vzácnym časom na vykonávanie opakujúcich sa činností, stroje to dokážu urobiť rýchlejšie a lepšie.

Presnosť je neoceniteľná. Zvýšte presnosť vo vašom laboratóriu.
V automatizovaných procesoch sú všetky vzorky spracovávané stále rovnakým spôsobom. Dôsledkom toho je, že vaše výsledky sú viac konzistentné a porovnateľnosť je vyššia.

Malý, stredný alebo veľký: podávače vzoriek pre všetky požiadavky

Zvýšte počet spracovaných vzoriek pomocou podávača vzoriek. Metrohm ponúka široký sortiment podávačov prispôsobených pre vaše požiadavky.

Pre malé až stredné série vzoriek (v rozsahu od 12 do 48 vzoriek, v závislosti od veľkosti nádobky) je vhodným modelom 814 USB Sample Processor. Tento robustný podávač vzoriek je vhodný pre rutinné aplikácie ako podávanie vzoriek a základnú manipuláciu s kvapalinami.

Ak máte potrebu automatizácie s komplexnejšou prácou s kvapalinami a spracovať veľké série vzoriek (od 28 do 228 v závislosti od aplikácie a od veľkosti nádobky) potom budete potrebovať 815 USB Sample Processor XL. Tento podávač vzoriek dokáže veľmi uľahčiť prácu v laboratóriu, napr. schopnosťou pipetovať vzorky.

814 Robotic USB Sample Processor for automated titration with a Titrando titrator

Homogenizácia a titrácia: všetko v jednej, jednoduchej procedúre.

Automatizáciu môžete posunúť ešte o krok ďalej a zakomponovať prípravu vzorky s 815 Robotic Titration Soliprep. Homogenizácia, práca s kvapalinami a analýzy sa spoja do jednej priamej procedúry.

Na inú notu: príprava vzoriek pre HPLC a IC aplikácie

815 Robotic Soliprep je možné použiť aj pre ďalšie prípravné procedúry ako je filtrácia vzoriek a ich dávkovanie do uzavretých vialiek. To sa často požaduje pre HPLC alebo IC aplikácie.  Viac o  automatickej príprave vzoriek.

MATi systémy: nakonfigurované systémy pre špecifickú aplikáciu.

S veľkou flexibilitou prichádza veľké množstvo možností.

Avšak Vy sa nemusíte obťažovať dávaním dohromady titrátora, elektródy, podávač vzoriek a príslušenstva. My sme to urobili za vás. Naše MATi systémy sú nakonfigurované a obsahujú všetko potrebné pre špecifickú aplikáciu.

Na stiahnutie

Plne dôverujem schopnostiam našich automatizovaných zariadení Metrohm.
lab technician, ALS Inspection, United Kingdom
Tento systém je excelentný. Zbavil nás nudných činností  a ušetril veľa času.
Fen Yu, lab technician at Guangzhou Special Pressure Equipment Inspection and Research Institute, China