Titrátor Titrino plus

Titrino plus je séria základných potenciometrických titrátorov pre jednoduché aplikácie. 

Tieto prístroje ponúkajú vynikajúcu hodnotu za peniaze a sú spoľahlivým partnerom vo vašom laboratóriu.

Titrino plus with operator

Hlavné výhody

  • Vysoká presnosť a správnosť vďaka meraciemu vstupu s vysokým rozlíšením
  • Užívateľsky príjemné: jednoduchá inštalácia a obsluha
  • Široké spektrum aplikácií za výhodnú cenu
  • Mimoriadna flexibilita: export dát a voliteľná automatizácia s podávačom vzoriek

Navrhnuté pre presné stanovenia

Môžete sa spoľahnúť na získanie presných výsledkov z vašich stanovení, pretože titrátor Titrino plus, rovnako ako všetky Metrohm titrátory sú vybavené meracím vstupom s vysokým rozlíšením.
Titrátor Titrino Plus s výmennou jednotkou

Navrhnuté pre pohodlnú prácu

Titrino Plus bol navrhnutý s dôrazom na potreby užívateľov. 

Inštalácia je jednoduchá: výmenná jednotka a miešadlo sú rozpoznané a nakonfigurované automaticky. A vďaka grafickému displeju sú úpravy parametrov a sledovanie kriviek tak jednoduché, ako len môžu byť. 

Obsluha Titrina Plus bol prispôsobená pre bežné aplikácie.
Tým pádom sa v tomto titrátore veľmi rýchlo zorientujete.

Titrátor Titrino Plus, 801 miešadlo, výmenná jednotka, tlačiareň a klávesnica

Navrhnutý pre flexibilitu

Titrátor Titrino plus vám poskytuje veľký stupeň flexibility. 

Sú vybavené rozhraním USB. To vám umožní pripojiť prídavné zariadenia, napríklad tlačiarne, klávesnice alebo myši, alebo USB flash disk pre metódy a zálohovanie dát.

Ak používate USB hub môžete dokonca pripojiť niekoľko zariadení naraz.

Navyše môžete automatizovať procesy až pre 11 vzoriek pomocou vášho titrátora Titrino Plus a Metrohm 869 Compact Sample Changer (podávač vzoriek) alebo 862 Compact Titrosampler (titrátor a podávač vzoriek v jednom).


Navrhnuté pre vašu aplikáciu

Titrátor Titrino Plus môže byť použitý pre širokú škálu titračných aplikácií, ako sú:
  • Vodné a nevodné acidobázickej titrácie
  • Komplexometrické titrácie (napr. s EDTA)
  • Redoxné titrácie (napr. jodometria, manganometria, cerimetria)
  • Fotometrické titrácie s optickým senzorom Optrode
  • Zrážacie titrácie (napr. argentometria s AgNO3)
  • Titrácie s polarizovanými elektródami 

Titrino plus titrátor je k dispozícii v konfiguráciách pre konkrétnu oblasť aplikácii: potraviny / nápoje, soli a oleje. Tieto konfigurácie obsahujú všetko, čo potrebujete pre analýzu: titrátor, vhodnú elektródu, pufre a roztoky elektrolytov, metódy a aplikácie.

Titrátor Titrino Plus a operátorom a podávačom vzoriek

Na stiahnutie