Titrotherm

859 Titrotherm je termometrický titrátor, ktorý nachádza uplatnenie tam, kde potenciometrické titrácie dosahujú svoje limity. 

Tento prístroj meria namiesto elektrochemického potenciálu zmeny teploty v titračnom roztoku. Táto technika je obzvlášť užitočná na stanovenie sodíka, FFA, čísla kyslosti, TAN / TBN a iných.

859 Titrotherm with operator

Hlavné výhody

  • Osvedčená, robustná technika, ak nemožno použiť potenciometrické titrácie
  • Jednoduché používanie: žiadna kalibrácia alebo údržba senzora
  • Jeden senzor pre všetky aplikácie
  • Možnosť automatizácie kvôli šetreniu vášho času
  • Titrácia je hotová behom niekoľkých sekúnd

Titrotherm – ak potenciometrická titrácia nefunguje dobre

Tento prístroj umožňuje stanovenie obsahu analyzovanej látky pomocou reakčnej entalpie, t.j. prostredníctvom zmeny teploty
v roztoku. 

Môžete tak vykonávať priame analýzy ktoré by nebolo možné vykonať potenciometrickou titráciou.

Meranie teploty je obzvlášť užitočné na stanovenie sodíka v potravinách, voľných mastných kyselín (FFA) v jedlých olejoch a tukoch, celkového čísla kyslosti (TAN) a celkového číslo zásaditosti (TBN) v ropných produktoch ako aj zmesi kyselín v galvanických kúpeľoch.

Termometrická titračná krivka

Jeden senzor, mnoho aplikácií, žiadne starosti

Vzhľadom k tomu, že Titrotherm využíva teplotný senzor,
môžete skoncovať s rôznymi zložitými a časovo náročnými úlohami:

  • Nie je potrebná kalibrácia alebo údržba senzora 
  • Nie je potrebná výmena senzora pre rôzne aplikácie
Thermoprobe teplotný senzor

Stanovenie čísla kyslosti ropy podľa ASTM D8045

Norma ASTM D8045 popisuje stanovenie čísla kyslosti v ropných produktov pomocou termometrie. Táto metóda vám pomôže vykonávať vaše analýzy rýchlejšie, reprodukovateľné a jednoduchšie v porovnaní s potenciometrické stanovenie.

> Ďalšie informácie o termometrickom stanovení čísla kyslosti v rope …

Voliteľná automatizácia pre vysoké počty vzoriek

Pre prácu s veľkým množstvom vzoriek máte možnosť automatizovať termometrické titrácie. 

Skombinujte Titrotherm s 814 USB Sample Processor alebo s 815 Robotic USB Sample Processor XL a profitujte z vysokej úrovne automatizácie pri zachovaní nízkych investičných nákladov.

Podávač vzoriek 814 USB Sample Processor

Jednoduchosť, flexibilita, výkon: to je práca so softvérom tiamo

Titrátor Titrotherm sa ovláda pomocou softvéru tiamo.

S ním ste schopní vyvíjať a optimalizovať svoje vlastné metódy. Tento softvér rozpozná prístroj automaticky okamžite ako sa pripojí k počítaču. Softvér ma slovenskú lokalizáciu.

Logo tiamo softvér

Na stiahnutie

Automatizácia

Zistite ako je môžete zvýšiť efektivitu a znížiť náklady vášho laboratória a to pomocou automatizácie od firmy Metrohm.

Automation solutions

Softvér tiamo

Výnimočne jednoduché ovládanie, úplná sledovateľnost, výkonná databáza a slovenská lokalizácia.

That's tiamo!
Pomocou termometriciej titrácie môžeme spracovať tri krát viac vzoriek. Zároveň sme znížili nároky na manuálnu prácu.
Paul Weismann, Managing Director Oel Check GmbH, Germany