2035 Process Analyzers

2035 Process Analyzer je všestranný chemický analyzátor ktorý prichádza v troch základných konfiguráciách pre potenciometrické, fotometrické a termometrické stanovenia.

2035 Process Analyzer je intreované riešenie pre nepretržité online monitorovanie kritických chemických parametrov v priemyslovývh procesoch a odpadových vodách.

Hlavné výhody

  • Modularita mokrej časti znamená väčšiu flexibilitu pre aplikácie
  • Možnosť pridať ďalšie meracie techniky (pH, vodivosť)
  • IP66/NEMA 4: ochrana v náročnom prostredí
  • Prispôsobiteľné, užívateľsky prívetivé rozhranie s niekoľkými úrovňami zabezpečenia
  • Schopnosť diaľkového ovládania umožňuje jednoduchšie vyhodnotenie výsledkov a diagnostiku

2035 Procesné analyzátory (3)

Prispôsobiteľný pre všetky situácie

Aby ste mohli ešte viac automatizovať vaše analýzy, ponúka Metrohm Applikon systémy pre úpravu vzorky ako napr.
  • chladenia a ohrev,
  • redukcia tlaku,
  • odplynenie,
  • filtrácia,
  • a ešte viac.
V analyzátore si môžete vybrať byrety a čerpadlá vre všetky druhy manipulácie s kvapalinami, rôzne ventily pre prepínanie viacerých prúdov vzoriek.

Okrem toho má 2035 Process Analyzer k dispozícii uchytenie na stenu, stojan na stôl a skriňu pre reagencie. Skrine a špeciálne zabezpečenia je možné vyrobiť podľa požiadaviek.

Zostava pre úpravu vzorky 2035 Process Analyzer

Jednoducho vykonaná titrácia

Potenciometrická verzia 2035 Process Analyzer ponúka vyššiu selektivitu vďaka použitiu špecifických elektród a činidiel - kalibrácia nie je potrebná.

Táto potenciometrická verzia je vhodná aj pre analýzy pomocou ión selektívnych elektród metódou prídavku štandardu, táto metóda je vhodná pre komplikované matrice a nízke koncentrácie.

So stovkami aplikácií ktoré sú k dispozícii online si môžete byť istý, že Metrohm je naozaj expert v oblasti titrácií. 

> Tu hľadajte titračné aplikácie ...

Potenciometrická verzia 2035 Process Analyzer

Stabilné fotometrické analýzy

2035 Process Analyzer pre fotometrické meranie obsahuje kompaktný fotometrický modul s veľmi výkonnou LED. Kyvetový modul ako aj ponorná sonda so svetlovodičom ponúkajú rozšírenie aplikačného rozsahu.

Bežné interferencie ako sú farba vzorky alebo zákal sú eliminované použitím deferenčného merania vykonaného pred a po prídavku vyfarbovacieho činidla. Termostatovanie fotometrického modulu eliminuje vplyv teploty vzorky a tým zaručuje opakovateľné a presné merania s vysokou citlivosťou hlavne pri nízkych koncentráciách.

Fotometrická verzia 3035 Process analyzer

Termometrická titrácia pre zložité vzoky

Termometrická titrácie rieši problémy pri komplikovaných vzorkách, ktoré sa nedajú titrovať potenciometricky a vďaka odolnému termometrickému senzoru je vhodná na prácu s veľmi agresívnymi matricami ako je HF.

Termometrický senzor nepotrebuje kalibráciu, nemá membrány a ani diafragmu. Koncový bod titrácie sa stanovuje na základe zmeny teploty roztroku počas titrácie. Táto technika umožňuje aj veľmi rýchle analýzy - stanovenie zmesi kyselín za menej ako tri minúty.

Novinka: ASTM nedávno publikovala normu D8045 (2016), ktorá popisuje termometrickú katalytickú metódu na stanovenie čísla kyslosti ropy a ropných produktov. Pri použití termometrickej titrácie Metrohm môžete zrýchliť vaše analýzy a zredukovať množstvo potrebných rozpúšťadiel.

> Ďalšie informácie ...

Termometrická verzia 2035 Process Analyzer

Na stiahnutie